Κλίση του ρήματος show στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα show στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος show στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I show
 • you show
 • he|she|it shows
 • we show
 • you show
 • they show

Present Continuous

 • I am showing
 • you are showing
 • he|she|it is showing
 • we are showing
 • you are showing
 • they are showing

Present Perfect

 • I have shown/showed
 • you have shown/showed
 • he|she|it has shown/showed
 • we have shown/showed
 • you have shown/showed
 • they have shown/showed

Present Perfect Continuous

 • I have been showing
 • you have been showing
 • he|she|it has been showing
 • we have been showing
 • you have been showing
 • they have been showing

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος show στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I showed
 • you showed
 • he|she|it showed
 • we showed
 • you showed
 • they showed

Past continuous

 • I was showing
 • you were showing
 • he|she|it was showing
 • we were showing
 • you were showing
 • they were showing

Past perfect

 • I had shown/showed
 • you had shown/showed
 • he|she|it had shown/showed
 • we had shown/showed
 • you had shown/showed
 • they had shown/showed

Past perfect continuous

 • I had been showing
 • you had been showing
 • he|she|it had been showing
 • we had been showing
 • you had been showing
 • they had been showing

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος show στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will show
 • you will show
 • he|she|it will show
 • we will show
 • you will show
 • they will show

Future continuous

 • I will be showing
 • you will be showing
 • he|she|it will be showing
 • we will be showing
 • you will be showing
 • they will be showing

Future perfect

 • I will have shown/showed
 • you will have shown/showed
 • he|she|it will have shown/showed
 • we will have shown/showed
 • you will have shown/showed
 • they will have shown/showed

Future perfect continuous

 • I will have been showing
 • you will have been showing
 • he|she|it will have been showing
 • we will have been showing
 • you will have been showing
 • they will have been showing

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα show

Present participle

 • showing

Past participle

 • shown/showed

Perfect Participle

 • having shown/showed

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα show

Imperative

 • show
 • let's show
 • show

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: bake dapple rackrent rebuke shack shortlist shovel showboat shrinkwrap smudge suspire uphold