Κλίση του ρήματος shake στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα shake στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος shake στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I shake
 • you shake
 • he|she|it shakes
 • we shake
 • you shake
 • they shake

Present Continuous

 • I am shaking
 • you are shaking
 • he|she|it is shaking
 • we are shaking
 • you are shaking
 • they are shaking

Present Perfect

 • I have shaken
 • you have shaken
 • he|she|it has shaken
 • we have shaken
 • you have shaken
 • they have shaken

Present Perfect Continuous

 • I have been shaking
 • you have been shaking
 • he|she|it has been shaking
 • we have been shaking
 • you have been shaking
 • they have been shaking

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος shake στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I shook
 • you shook
 • he|she|it shook
 • we shook
 • you shook
 • they shook

Past continuous

 • I was shaking
 • you were shaking
 • he|she|it was shaking
 • we were shaking
 • you were shaking
 • they were shaking

Past perfect

 • I had shaken
 • you had shaken
 • he|she|it had shaken
 • we had shaken
 • you had shaken
 • they had shaken

Past perfect continuous

 • I had been shaking
 • you had been shaking
 • he|she|it had been shaking
 • we had been shaking
 • you had been shaking
 • they had been shaking

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος shake στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will shake
 • you will shake
 • he|she|it will shake
 • we will shake
 • you will shake
 • they will shake

Future continuous

 • I will be shaking
 • you will be shaking
 • he|she|it will be shaking
 • we will be shaking
 • you will be shaking
 • they will be shaking

Future perfect

 • I will have shaken
 • you will have shaken
 • he|she|it will have shaken
 • we will have shaken
 • you will have shaken
 • they will have shaken

Future perfect continuous

 • I will have been shaking
 • you will have been shaking
 • he|she|it will have been shaking
 • we will have been shaking
 • you will have been shaking
 • they will have been shaking

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα shake

Present participle

 • shaking

Past participle

 • shaken

Perfect Participle

 • having shaken

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα shake

Imperative

 • shake
 • let's shake
 • shake

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: attest crowdsource punish raze scythe shackle shag shallow share slang sufflate unload