Κλίση του ρήματος leap στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα leap στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος leap στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I leap
 • you leap
 • he|she|it leaps
 • we leap
 • you leap
 • they leap

Present Continuous

 • I am leaping
 • you are leaping
 • he|she|it is leaping
 • we are leaping
 • you are leaping
 • they are leaping

Present Perfect

 • I have leaped/leapt
 • you have leaped/leapt
 • he|she|it has leaped/leapt
 • we have leaped/leapt
 • you have leaped/leapt
 • they have leaped/leapt

Present Perfect Continuous

 • I have been leaping
 • you have been leaping
 • he|she|it has been leaping
 • we have been leaping
 • you have been leaping
 • they have been leaping

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος leap στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I leaped/leapt
 • you leaped/leapt
 • he|she|it leaped/leapt
 • we leaped/leapt
 • you leaped/leapt
 • they leaped/leapt

Past continuous

 • I was leaping
 • you were leaping
 • he|she|it was leaping
 • we were leaping
 • you were leaping
 • they were leaping

Past perfect

 • I had leaped/leapt
 • you had leaped/leapt
 • he|she|it had leaped/leapt
 • we had leaped/leapt
 • you had leaped/leapt
 • they had leaped/leapt

Past perfect continuous

 • I had been leaping
 • you had been leaping
 • he|she|it had been leaping
 • we had been leaping
 • you had been leaping
 • they had been leaping

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος leap στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will leap
 • you will leap
 • he|she|it will leap
 • we will leap
 • you will leap
 • they will leap

Future continuous

 • I will be leaping
 • you will be leaping
 • he|she|it will be leaping
 • we will be leaping
 • you will be leaping
 • they will be leaping

Future perfect

 • I will have leaped/leapt
 • you will have leaped/leapt
 • he|she|it will have leaped/leapt
 • we will have leaped/leapt
 • you will have leaped/leapt
 • they will have leaped/leapt

Future perfect continuous

 • I will have been leaping
 • you will have been leaping
 • he|she|it will have been leaping
 • we will have been leaping
 • you will have been leaping
 • they will have been leaping

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα leap

Present participle

 • leaping

Past participle

 • leaped/leapt

Perfect Participle

 • having leaped/leapt

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα leap

Imperative

 • leap
 • let's leap
 • leap

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: glory hackle knee leach lean leapfrog ledger marginate outmarch proceed tallyho