Κλίση του ρήματος lean στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα lean στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος lean στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I lean
 • you lean
 • he|she|it leans
 • we lean
 • you lean
 • they lean

Present Continuous

 • I am leaning
 • you are leaning
 • he|she|it is leaning
 • we are leaning
 • you are leaning
 • they are leaning

Present Perfect

 • I have leaned/leant
 • you have leaned/leant
 • he|she|it has leaned/leant
 • we have leaned/leant
 • you have leaned/leant
 • they have leaned/leant

Present Perfect Continuous

 • I have been leaning
 • you have been leaning
 • he|she|it has been leaning
 • we have been leaning
 • you have been leaning
 • they have been leaning

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος lean στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I leaned/leant
 • you leaned/leant
 • he|she|it leaned/leant
 • we leaned/leant
 • you leaned/leant
 • they leaned/leant

Past continuous

 • I was leaning
 • you were leaning
 • he|she|it was leaning
 • we were leaning
 • you were leaning
 • they were leaning

Past perfect

 • I had leaned/leant
 • you had leaned/leant
 • he|she|it had leaned/leant
 • we had leaned/leant
 • you had leaned/leant
 • they had leaned/leant

Past perfect continuous

 • I had been leaning
 • you had been leaning
 • he|she|it had been leaning
 • we had been leaning
 • you had been leaning
 • they had been leaning

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος lean στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will lean
 • you will lean
 • he|she|it will lean
 • we will lean
 • you will lean
 • they will lean

Future continuous

 • I will be leaning
 • you will be leaning
 • he|she|it will be leaning
 • we will be leaning
 • you will be leaning
 • they will be leaning

Future perfect

 • I will have leaned/leant
 • you will have leaned/leant
 • he|she|it will have leaned/leant
 • we will have leaned/leant
 • you will have leaned/leant
 • they will have leaned/leant

Future perfect continuous

 • I will have been leaning
 • you will have been leaning
 • he|she|it will have been leaning
 • we will have been leaning
 • you will have been leaning
 • they will have been leaning

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα lean

Present participle

 • leaning

Past participle

 • leaned/leant

Perfect Participle

 • having leaned/leant

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα lean

Imperative

 • lean
 • let's lean
 • lean

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: glorify hack knead laze leak leap lecture marginalize outmanoeuvre probe tally