Κλίση του ρήματος lead στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα lead στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος lead στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I lead
 • you lead
 • he|she|it leads
 • we lead
 • you lead
 • they lead

Present Continuous

 • I am leading
 • you are leading
 • he|she|it is leading
 • we are leading
 • you are leading
 • they are leading

Present Perfect

 • I have led
 • you have led
 • he|she|it has led
 • we have led
 • you have led
 • they have led

Present Perfect Continuous

 • I have been leading
 • you have been leading
 • he|she|it has been leading
 • we have been leading
 • you have been leading
 • they have been leading

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος lead στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I led
 • you led
 • he|she|it led
 • we led
 • you led
 • they led

Past continuous

 • I was leading
 • you were leading
 • he|she|it was leading
 • we were leading
 • you were leading
 • they were leading

Past perfect

 • I had led
 • you had led
 • he|she|it had led
 • we had led
 • you had led
 • they had led

Past perfect continuous

 • I had been leading
 • you had been leading
 • he|she|it had been leading
 • we had been leading
 • you had been leading
 • they had been leading

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος lead στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will lead
 • you will lead
 • he|she|it will lead
 • we will lead
 • you will lead
 • they will lead

Future continuous

 • I will be leading
 • you will be leading
 • he|she|it will be leading
 • we will be leading
 • you will be leading
 • they will be leading

Future perfect

 • I will have led
 • you will have led
 • he|she|it will have led
 • we will have led
 • you will have led
 • they will have led

Future perfect continuous

 • I will have been leading
 • you will have been leading
 • he|she|it will have been leading
 • we will have been leading
 • you will have been leading
 • they will have been leading

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα lead

Present participle

 • leading

Past participle

 • led

Perfect Participle

 • having led

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα lead

Imperative

 • lead
 • let's lead
 • lead

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: globalize gyve kittle launder leach leaf leash marble outlay privatise take