Κλίση του ρήματος kneel στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα kneel στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος kneel στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I kneel
 • you kneel
 • he|she|it kneels
 • we kneel
 • you kneel
 • they kneel

Present Continuous

 • I am kneeling
 • you are kneeling
 • he|she|it is kneeling
 • we are kneeling
 • you are kneeling
 • they are kneeling

Present Perfect

 • I have knelt/kneeled
 • you have knelt/kneeled
 • he|she|it has knelt/kneeled
 • we have knelt/kneeled
 • you have knelt/kneeled
 • they have knelt/kneeled

Present Perfect Continuous

 • I have been kneeling
 • you have been kneeling
 • he|she|it has been kneeling
 • we have been kneeling
 • you have been kneeling
 • they have been kneeling

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος kneel στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I knelt/kneeled
 • you knelt/kneeled
 • he|she|it knelt/kneeled
 • we knelt/kneeled
 • you knelt/kneeled
 • they knelt/kneeled

Past continuous

 • I was kneeling
 • you were kneeling
 • he|she|it was kneeling
 • we were kneeling
 • you were kneeling
 • they were kneeling

Past perfect

 • I had knelt/kneeled
 • you had knelt/kneeled
 • he|she|it had knelt/kneeled
 • we had knelt/kneeled
 • you had knelt/kneeled
 • they had knelt/kneeled

Past perfect continuous

 • I had been kneeling
 • you had been kneeling
 • he|she|it had been kneeling
 • we had been kneeling
 • you had been kneeling
 • they had been kneeling

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος kneel στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will kneel
 • you will kneel
 • he|she|it will kneel
 • we will kneel
 • you will kneel
 • they will kneel

Future continuous

 • I will be kneeling
 • you will be kneeling
 • he|she|it will be kneeling
 • we will be kneeling
 • you will be kneeling
 • they will be kneeling

Future perfect

 • I will have knelt/kneeled
 • you will have knelt/kneeled
 • he|she|it will have knelt/kneeled
 • we will have knelt/kneeled
 • you will have knelt/kneeled
 • they will have knelt/kneeled

Future perfect continuous

 • I will have been kneeling
 • you will have been kneeling
 • he|she|it will have been kneeling
 • we will have been kneeling
 • you will have been kneeling
 • they will have been kneeling

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα kneel

Present participle

 • kneeling

Past participle

 • knelt/kneeled

Perfect Participle

 • having knelt/kneeled

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα kneel

Imperative

 • kneel
 • let's kneel
 • kneel

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: gaze grave jog-trot kludge kneejerk knife knurl lubricate offload predispose swamp