Κλίση του ρήματος hit στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα hit στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος hit στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I hit
 • you hit
 • he|she|it hits
 • we hit
 • you hit
 • they hit

Present Continuous

 • I am hitting
 • you are hitting
 • he|she|it is hitting
 • we are hitting
 • you are hitting
 • they are hitting

Present Perfect

 • I have hit
 • you have hit
 • he|she|it has hit
 • we have hit
 • you have hit
 • they have hit

Present Perfect Continuous

 • I have been hitting
 • you have been hitting
 • he|she|it has been hitting
 • we have been hitting
 • you have been hitting
 • they have been hitting

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος hit στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I hit
 • you hit
 • he|she|it hit
 • we hit
 • you hit
 • they hit

Past continuous

 • I was hitting
 • you were hitting
 • he|she|it was hitting
 • we were hitting
 • you were hitting
 • they were hitting

Past perfect

 • I had hit
 • you had hit
 • he|she|it had hit
 • we had hit
 • you had hit
 • they had hit

Past perfect continuous

 • I had been hitting
 • you had been hitting
 • he|she|it had been hitting
 • we had been hitting
 • you had been hitting
 • they had been hitting

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος hit στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will hit
 • you will hit
 • he|she|it will hit
 • we will hit
 • you will hit
 • they will hit

Future continuous

 • I will be hitting
 • you will be hitting
 • he|she|it will be hitting
 • we will be hitting
 • you will be hitting
 • they will be hitting

Future perfect

 • I will have hit
 • you will have hit
 • he|she|it will have hit
 • we will have hit
 • you will have hit
 • they will have hit

Future perfect continuous

 • I will have been hitting
 • you will have been hitting
 • he|she|it will have been hitting
 • we will have been hitting
 • you will have been hitting
 • they will have been hitting

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα hit

Present participle

 • hitting

Past participle

 • hit

Perfect Participle

 • having hit

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα hit

Imperative

 • hit
 • let's hit
 • hit

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: esquire extricate hasten hinder hiss hitch hobnob impropriate libel outgain slake vandalise