Κλίση του ρήματος forget στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα forget στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος forget στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I forget
 • you forget
 • he|she|it forgets
 • we forget
 • you forget
 • they forget

Present Continuous

 • I am forgetting
 • you are forgetting
 • he|she|it is forgetting
 • we are forgetting
 • you are forgetting
 • they are forgetting

Present Perfect

 • I have forgotten
 • you have forgotten
 • he|she|it has forgotten
 • we have forgotten
 • you have forgotten
 • they have forgotten

Present Perfect Continuous

 • I have been forgetting
 • you have been forgetting
 • he|she|it has been forgetting
 • we have been forgetting
 • you have been forgetting
 • they have been forgetting

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος forget στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I forgot
 • you forgot
 • he|she|it forgot
 • we forgot
 • you forgot
 • they forgot

Past continuous

 • I was forgetting
 • you were forgetting
 • he|she|it was forgetting
 • we were forgetting
 • you were forgetting
 • they were forgetting

Past perfect

 • I had forgotten
 • you had forgotten
 • he|she|it had forgotten
 • we had forgotten
 • you had forgotten
 • they had forgotten

Past perfect continuous

 • I had been forgetting
 • you had been forgetting
 • he|she|it had been forgetting
 • we had been forgetting
 • you had been forgetting
 • they had been forgetting

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος forget στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will forget
 • you will forget
 • he|she|it will forget
 • we will forget
 • you will forget
 • they will forget

Future continuous

 • I will be forgetting
 • you will be forgetting
 • he|she|it will be forgetting
 • we will be forgetting
 • you will be forgetting
 • they will be forgetting

Future perfect

 • I will have forgotten
 • you will have forgotten
 • he|she|it will have forgotten
 • we will have forgotten
 • you will have forgotten
 • they will have forgotten

Future perfect continuous

 • I will have been forgetting
 • you will have been forgetting
 • he|she|it will have been forgetting
 • we will have been forgetting
 • you will have been forgetting
 • they will have been forgetting

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα forget

Present participle

 • forgetting

Past participle

 • forgotten

Perfect Participle

 • having forgotten

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα forget

Imperative

 • forget
 • let's forget
 • forget

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: disforest doll flume foretell forge forgive formularize gift improve manoeuvre rival thrall