Κλίση του ρήματος forbid στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα forbid στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος forbid στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I forbid
 • you forbid
 • he|she|it forbids
 • we forbid
 • you forbid
 • they forbid

Present Continuous

 • I am forbidding
 • you are forbidding
 • he|she|it is forbidding
 • we are forbidding
 • you are forbidding
 • they are forbidding

Present Perfect

 • I have forbidden
 • you have forbidden
 • he|she|it has forbidden
 • we have forbidden
 • you have forbidden
 • they have forbidden

Present Perfect Continuous

 • I have been forbidding
 • you have been forbidding
 • he|she|it has been forbidding
 • we have been forbidding
 • you have been forbidding
 • they have been forbidding

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος forbid στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I forbade/forbad
 • you forbade/forbad
 • he|she|it forbade/forbad
 • we forbade/forbad
 • you forbade/forbad
 • they forbade/forbad

Past continuous

 • I was forbidding
 • you were forbidding
 • he|she|it was forbidding
 • we were forbidding
 • you were forbidding
 • they were forbidding

Past perfect

 • I had forbidden
 • you had forbidden
 • he|she|it had forbidden
 • we had forbidden
 • you had forbidden
 • they had forbidden

Past perfect continuous

 • I had been forbidding
 • you had been forbidding
 • he|she|it had been forbidding
 • we had been forbidding
 • you had been forbidding
 • they had been forbidding

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος forbid στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will forbid
 • you will forbid
 • he|she|it will forbid
 • we will forbid
 • you will forbid
 • they will forbid

Future continuous

 • I will be forbidding
 • you will be forbidding
 • he|she|it will be forbidding
 • we will be forbidding
 • you will be forbidding
 • they will be forbidding

Future perfect

 • I will have forbidden
 • you will have forbidden
 • he|she|it will have forbidden
 • we will have forbidden
 • you will have forbidden
 • they will have forbidden

Future perfect continuous

 • I will have been forbidding
 • you will have been forbidding
 • he|she|it will have been forbidding
 • we will have been forbidding
 • you will have been forbidding
 • they will have been forbidding

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα forbid

Present participle

 • forbidding

Past participle

 • forbidden

Perfect Participle

 • having forbidden

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα forbid

Imperative

 • forbid
 • let's forbid
 • forbid

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: disconnect distrust flick foot-slog forbear force foredo gazump impanel mad rib tepefy