Κλίση του ρήματος dream στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα dream στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος dream στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I dream
 • you dream
 • he|she|it dreams
 • we dream
 • you dream
 • they dream

Present Continuous

 • I am dreaming
 • you are dreaming
 • he|she|it is dreaming
 • we are dreaming
 • you are dreaming
 • they are dreaming

Present Perfect

 • I have dreamed/dreamt
 • you have dreamed/dreamt
 • he|she|it has dreamed/dreamt
 • we have dreamed/dreamt
 • you have dreamed/dreamt
 • they have dreamed/dreamt

Present Perfect Continuous

 • I have been dreaming
 • you have been dreaming
 • he|she|it has been dreaming
 • we have been dreaming
 • you have been dreaming
 • they have been dreaming

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος dream στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I dreamed/dreamt
 • you dreamed/dreamt
 • he|she|it dreamed/dreamt
 • we dreamed/dreamt
 • you dreamed/dreamt
 • they dreamed/dreamt

Past continuous

 • I was dreaming
 • you were dreaming
 • he|she|it was dreaming
 • we were dreaming
 • you were dreaming
 • they were dreaming

Past perfect

 • I had dreamed/dreamt
 • you had dreamed/dreamt
 • he|she|it had dreamed/dreamt
 • we had dreamed/dreamt
 • you had dreamed/dreamt
 • they had dreamed/dreamt

Past perfect continuous

 • I had been dreaming
 • you had been dreaming
 • he|she|it had been dreaming
 • we had been dreaming
 • you had been dreaming
 • they had been dreaming

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος dream στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will dream
 • you will dream
 • he|she|it will dream
 • we will dream
 • you will dream
 • they will dream

Future continuous

 • I will be dreaming
 • you will be dreaming
 • he|she|it will be dreaming
 • we will be dreaming
 • you will be dreaming
 • they will be dreaming

Future perfect

 • I will have dreamed/dreamt
 • you will have dreamed/dreamt
 • he|she|it will have dreamed/dreamt
 • we will have dreamed/dreamt
 • you will have dreamed/dreamt
 • they will have dreamed/dreamt

Future perfect continuous

 • I will have been dreaming
 • you will have been dreaming
 • he|she|it will have been dreaming
 • we will have been dreaming
 • you will have been dreaming
 • they will have been dreaming

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα dream

Present participle

 • dreaming

Past participle

 • dreamed/dreamt

Perfect Participle

 • having dreamed/dreamt

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα dream

Imperative

 • dream
 • let's dream
 • dream

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: contest crash-dive dodge dramatize dread dredge drip-feed enfeeble force-ripe hypothesise prill slosh