Κλίση του ρήματος cost στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα cost στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος cost στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I cost
 • you cost
 • he|she|it costs
 • we cost
 • you cost
 • they cost

Present Continuous

 • I am costing
 • you are costing
 • he|she|it is costing
 • we are costing
 • you are costing
 • they are costing

Present Perfect

 • I have cost/costed
 • you have cost/costed
 • he|she|it has cost/costed
 • we have cost/costed
 • you have cost/costed
 • they have cost/costed

Present Perfect Continuous

 • I have been costing
 • you have been costing
 • he|she|it has been costing
 • we have been costing
 • you have been costing
 • they have been costing

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος cost στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I cost/costed
 • you cost/costed
 • he|she|it cost/costed
 • we cost/costed
 • you cost/costed
 • they cost/costed

Past continuous

 • I was costing
 • you were costing
 • he|she|it was costing
 • we were costing
 • you were costing
 • they were costing

Past perfect

 • I had cost/costed
 • you had cost/costed
 • he|she|it had cost/costed
 • we had cost/costed
 • you had cost/costed
 • they had cost/costed

Past perfect continuous

 • I had been costing
 • you had been costing
 • he|she|it had been costing
 • we had been costing
 • you had been costing
 • they had been costing

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος cost στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will cost
 • you will cost
 • he|she|it will cost
 • we will cost
 • you will cost
 • they will cost

Future continuous

 • I will be costing
 • you will be costing
 • he|she|it will be costing
 • we will be costing
 • you will be costing
 • they will be costing

Future perfect

 • I will have cost/costed
 • you will have cost/costed
 • he|she|it will have cost/costed
 • we will have cost/costed
 • you will have cost/costed
 • they will have cost/costed

Future perfect continuous

 • I will have been costing
 • you will have been costing
 • he|she|it will have been costing
 • we will have been costing
 • you will have been costing
 • they will have been costing

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα cost

Present participle

 • costing

Past participle

 • cost/costed

Perfect Participle

 • having cost/costed

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα cost

Imperative

 • cost
 • let's cost
 • cost

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: bight boost containerize corrupt cosset costar countenance dap dispend fax murder reformat