Κλίση του ρήματος bleed στα αγγλικά σε όλους τους χρόνους

Ακολουθούν οι πίνακες κλίσεων για το ρήμα bleed στα αγγλικά.

Κλίση του ρήματος bleed στους ενεστωτικούς χρόνους

Present Tense

 • I bleed
 • you bleed
 • he|she|it bleeds
 • we bleed
 • you bleed
 • they bleed

Present Continuous

 • I am bleeding
 • you are bleeding
 • he|she|it is bleeding
 • we are bleeding
 • you are bleeding
 • they are bleeding

Present Perfect

 • I have bled
 • you have bled
 • he|she|it has bled
 • we have bled
 • you have bled
 • they have bled

Present Perfect Continuous

 • I have been bleeding
 • you have been bleeding
 • he|she|it has been bleeding
 • we have been bleeding
 • you have been bleeding
 • they have been bleeding

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κλίσεις χρόνων στα αγγλικά; Ο Present εκφράζει συνήθεια, συχνότητα, γενικές αλήθειες και κατάσταση στα αγγλικά. Ο Present Continuous εκφράζει κυρίως την ιδέα μιας ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο Present Perfect εκφράζει έννοιες που σχετίζονται πάντα με το παρόν ή τη συνέπεια ενός γεγονότος. Τέλος ο Present Perfect Continuous εκφράζει την ιδέα μίας δραστηριότητας σε διάρκεια.

Κλίση του ρήματος bleed στους παρελθοντικούς χρόνους

Simple past

 • I bled
 • you bled
 • he|she|it bled
 • we bled
 • you bled
 • they bled

Past continuous

 • I was bleeding
 • you were bleeding
 • he|she|it was bleeding
 • we were bleeding
 • you were bleeding
 • they were bleeding

Past perfect

 • I had bled
 • you had bled
 • he|she|it had bled
 • we had bled
 • you had bled
 • they had bled

Past perfect continuous

 • I had been bleeding
 • you had been bleeding
 • he|she|it had been bleeding
 • we had been bleeding
 • you had been bleeding
 • they had been bleeding

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Simple Past εκφράζει ολοκληρωμένες ενέργειες που δεν σχετίζονται με το παρόν, παρελθοντικές ενέργειες ή συνήθειες του παρελθόντος. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα αγγλικά. Ο Past Continuous από την άλλη χρησιμοποιείται για να εκφράσει επαναλαμβανόμενες ενέργειες στο παρελθόν ή για μία ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και διακόπτεται από μία άλλη ενέργεια. ΟPast Perfectχρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η ενέργεια συνέβη πριν από μία άλλη ενέργεια. Τέλος ο Past Perfect Continuous χρησιμοποιείται για μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια στο παρελθόν που συνεχίστηκε μέχρι που διεκόπη από μία άλλη ενέργεια.

Κλίση ρήματος bleed στους μελλοντικούς χρόνους

Future

 • I will bleed
 • you will bleed
 • he|she|it will bleed
 • we will bleed
 • you will bleed
 • they will bleed

Future continuous

 • I will be bleeding
 • you will be bleeding
 • he|she|it will be bleeding
 • we will be bleeding
 • you will be bleeding
 • they will be bleeding

Future perfect

 • I will have bled
 • you will have bled
 • he|she|it will have bled
 • we will have bled
 • you will have bled
 • they will have bled

Future perfect continuous

 • I will have been bleeding
 • you will have been bleeding
 • he|she|it will have been bleeding
 • we will have been bleeding
 • you will have been bleeding
 • they will have been bleeding

Πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους χρόνους κλίσης στα αγγλικά; Ο Future χρησιμοποιείται για να εκφράσει πραγματικές ενέργειες στο μέλλον. Ο Future Continuous χρησιμοποιείται για να εκφράσει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Ο Future Perfect είναι ένας χρόνος κλίσης που δε χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά, καθώς αυτός ο χρόνος κλίσης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μία μελλοντική πραγματική πράξη που θα συμβεί πριν από μία άλλη. Τέλος ο Future Perfect Continuous χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για να εκφράσει μία μελλοντική ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν από μία άλλη.

Οι διαφορετικές μορφές της μετοχής στα αγγλικά, για το ρήμα bleed

Present participle

 • bleeding

Past participle

 • bled

Perfect Participle

 • having bled

Το imperative στα αγγλικά, για το ρήμα bleed

Imperative

 • bleed
 • let's bleed
 • bleed

Κλίστε ένα άλλο ρήμα στα αγγλικά

Άλλα τυχαία ρήματα για να ανακαλύψετε στα Αγγλικά: bestialize blat bleat bleep blindside bulldoze complete desert influence palliate