Verbin mis-sell konjugaatio englanniksi kaikissa aikamuodoissaan.

Tässä ovat verbin mis-sell taivutustaulukot englanniksi.

Verbin mis-sell konjugaatio preesensissä

Present Tense

 • I mis-sell
 • you mis-sell
 • he|she|it mis-sells
 • we mis-sell
 • you mis-sell
 • they mis-sell

Present Continuous

 • I am mis-selling
 • you are mis-selling
 • he|she|it is mis-selling
 • we are mis-selling
 • you are mis-selling
 • they are mis-selling

Present Perfect

 • I have mis-sold
 • you have mis-sold
 • he|she|it has mis-sold
 • we have mis-sold
 • you have mis-sold
 • they have mis-sold

Present Perfect Continuous

 • I have been mis-selling
 • you have been mis-selling
 • he|she|it has been mis-selling
 • we have been mis-selling
 • you have been mis-selling
 • they have been mis-selling

Miten näitä taivutusaikamuotoja käytetään englanniksi? Present ilmaisee englanniksi tapaa, yleisyyttä, yleistä totuutta ja tilaa. Present Continuous ilmaisee lähinnä ajatusta toiminnasta tai aktiviteetista, joka on vielä kesken. Present Perfect ilmaisee käsitteitä, jotka liittyvät aina nykyhetkeen tai tapahtuman seuraukseen. Lopuksi, Present Perfect Continuous yhdistää toiminnan ajatukseen ajatuksen kestosta.

Verbin mis-sell taivutus menneessä aikamuodossa

Simple past

 • I mis-sold
 • you mis-sold
 • he|she|it mis-sold
 • we mis-sold
 • you mis-sold
 • they mis-sold

Past continuous

 • I was mis-selling
 • you were mis-selling
 • he|she|it was mis-selling
 • we were mis-selling
 • you were mis-selling
 • they were mis-selling

Past perfect

 • I had mis-sold
 • you had mis-sold
 • he|she|it had mis-sold
 • we had mis-sold
 • you had mis-sold
 • they had mis-sold

Past perfect continuous

 • I had been mis-selling
 • you had been mis-selling
 • he|she|it had been mis-selling
 • we had been mis-selling
 • you had been mis-selling
 • they had been mis-selling

Miten näitä taivutusaikamuotoja käytetään englanniksi? Simppeli menneisyys ilmaisee suoritettuja, nykyhetkeen liittymättömiä toimia, päivättyjä menneisyyden toimia tai tapoja. Sitä käytetään englannissa hyvin usein. Past Continuous (Simple Past + ING) taas puhutaan menneisyydessä meneillään olevista toimista tai menneestä, meneillään olevasta toimesta, kun toinen toimi tapahtuu. Past Perfectia käytetään ilmaisemaan, että toiminta tapahtui ennen toista mennyttä toimintaa. Lopuksi Past Perfect Continuous käytetään viittaamaan menneisyydessä jatkuvaan toimintaan, joka on jatkunut toiseen menneeseen toimintaan asti.

Verbin mis-sell konjugaatio futuuriaikamuodossa

Future

 • I will mis-sell
 • you will mis-sell
 • he|she|it will mis-sell
 • we will mis-sell
 • you will mis-sell
 • they will mis-sell

Future continuous

 • I will be mis-selling
 • you will be mis-selling
 • he|she|it will be mis-selling
 • we will be mis-selling
 • you will be mis-selling
 • they will be mis-selling

Future perfect

 • I will have mis-sold
 • you will have mis-sold
 • he|she|it will have mis-sold
 • we will have mis-sold
 • you will have mis-sold
 • they will have mis-sold

Future perfect continuous

 • I will have been mis-selling
 • you will have been mis-selling
 • he|she|it will have been mis-selling
 • we will have been mis-selling
 • you will have been mis-selling
 • they will have been mis-selling

Miten käytät näitä taivutusaikamuotoja englanniksi? Futuuria käytetään puhuttaessa tosiasioihin liittyvistä toimista tulevaisuudessa. Future Continuous -aikamuotoa käytetään puhuttaessa asioista, jotka tapahtuvat tulevaisuudessa. Future Perfect on taivutusmuoto, jota ei usein käytetä englannissa, tätä taivutusmuotoa käytetään puhuttaessa tulevasta tosiasiallisesta toiminnasta ennen toista toimintaa. Lopuksi Future Perfect Continuous on hyvin harvoin käytetty, tätä aikamuotoa käytetään puhuttaessa käynnissä olevasta tulevasta toiminnasta, joka edeltää toista.

Englanninkielisen partitiivin eri muodot verbille to mis-sell.

Present participle

 • mis-selling

Past participle

 • mis-sold

Perfect Participle

 • having mis-sold

Englannin kielen imperatiivi, verbille to mis-sell

Imperative

 • mis-sell
 • let's mis-sell
 • mis-sell

Konjugoida toinen verbi englanniksi

Muita satunnaisia verbejä, joita voi löytää englanniksi: host import medicate minimize mirror misadvise miscast nazify peter recommit truckle