Seznam nepravidelných sloves v angličtině

InfinitivMinulý časMinulé příčestíPřeklad
arisearosearisenpovstat, vznikat
awakeawoke (awaked)awoken (awaked)probudit
bewas / werebeenbýt
bearboreborne / bornnést
beatbeatbeatenbít
becomebecamebecomestát se
beginbeganbegunzačít
bendbentbentohnout
betbetbetvsadit
bidbid / badebid / biddennabídnout
bindboundboundpřivázat
bitebitbittenkousnout
bleedbledbledkrvácet
blowblewblownvanout
breakbrokebrokenzlomit
breedbredbredchovat
bringbroughtbroughtpřinést
broadcastbroadcast (broadcasted)broadcast (broadcasted)vysílat rozhlasem, televizí
buildbuiltbuiltstavět
burnburnt / burnedburnt / burnedpálit
burstburstburstprasknout
buyboughtboughtkoupit
castcastcasthodit, odlít
catchcaughtcaughtchytit
choosechosechosenvybrat si
clingclungclunglnout
clotheclad (clothed)clad (clothed)obléct
comecamecomepřijít
costcostcoststát
creepcreptcreptplížit se
cutcutcutřezat
dealdealtdealtobchodovat
digdugdugkopat
dodiddonedělat
drawdrewdrawnkreslit
dreamdreamt (dreamed)dreamt (dreamed)snít
drinkdrankdrunkpít
drivedrovedrivenřídit
dwelldweltdweltbydlet
eatateeatenjíst
fallfellfallenpadat
feedfedfedkrmit
feelfeltfeltcítit
fightfoughtfoughtbojovat
findfoundfoundnajít
fleefledfledutéct
flingflungflunghodit
flyflewflownletět
forbidforbadeforbiddenzakázat
forecastforecast (forecasted)forecast (forecasted)před(po)vídat
forgetforgotforgottenzapomenout
forgiveforgaveforgivenodpustit
forsakeforsookforsakenopustit
freezefrozefrozenmrznout
getgotgot / gotten (us)získat
givegavegivendát
gowentgonejít
grindgroundgroundbrousit
growgrewgrownrůst
hanghunghungviset, pověsit
havehadhadmít
hearheardheardslyšet
hidehidhiddenschovat
hithithitudeřit
holdheldhelddržet
hurthurthurtzranit
keepkeptkeptudržet
kneelkneltkneltpokleknout
knitknit (knitted)knit (knitted)plést
knowknewknownvědět
laylaidlaidpoložit
leadledledvést
leanleant (leaned)leant (leaned)naklánět se
leapleapt (leaped)leapt (leaped)skočit
learnlearnt (learned)learnt (learned)učit se
leaveleftleftopustit
lendlentlentpůjčit
letletletnechat
lielaylainležet
lightlit (lighted)lit (lighted)osvětlit
loselostlostztratit
makemademadeudělat
meanmeantmeantznamenat
meetmetmetpotkat
misleadmisledmisledoklamat
mistakemistookmistakenmýlit se, splést si, poplést
mowmowedmown (mowed)sekat
paypaidpaidplatit
putputputdát
quitquit (quitted)quit (quitted)skončit
readreadreadčíst
ridridridzbavit
rideroderiddenjet
ringrangrungzazvonit
riseroserisenzvednout
runranrunběžet
sawsawedsawn (sawed)řezat
saysaidsaidříct
seesawseenvidět
seeksoughtsoughthledat
sellsoldsoldprodávat
sendsentsentposlat
setsetsetnastavit
sewsewedsewn (sewed)šít
shakeshookshakentřást
shaveshavedshaven (shaved)holit se
shineshoneshonezářit
shootshotshotstřílet
showshowedshownukazovat
shrinkshrankshrunkzmenšit se
shutshutshutzavřít
singsangsungzpívat
sinksanksunkpotopit se
sitsatsatsedět
sleepsleptsleptspát
slideslidslidklouzat
smellsmelt (smelled)smelt (smelled)vonět
sowsowedsown (sowed)zasít
speakspokespokenmluvit
speedsped (speeded)sped (speeded)pádit
spellspelt (spelled)spelt (spelled)hláskovat
spendspentspentutratit
spillspilt (spilled)spilt (spilled)rozlít
spinspanspunotáčet se
spitspatspatplivat
splitsplitsplitrozdělit
spoilspoilt (spoiled)spoilt (spoiled)zkazit se
spreadspreadspreadrozšířit
springsprangsprungvymrštit se
standstoodstoodstát
stealstolestolenkrást
stickstuckstuckulpět
stingstungstungpíchnout
stinkstankstunkzapáchat
stridestrodestriddenkráčet
strikestruckstruckudeřit
stringstrungstrungrozvěsit
strivestrovestrivenusilovat
swearsworeswornpřísahat
sweepsweptsweptzametat
swellswelledswollen (swelled)otéct
swimswamswumplavat
swingswungswunghoupat se
taketooktakenvzít
teachtaughttaughtvyučovat
teartoretornroztrhnout
telltoldtoldříct
thinkthoughtthoughtmyslet si
throwthrewthrownhodit
thrustthrustthrustvrazit
treadtrodtrod / troddennašlapovat
understandunderstoodunderstoodrozumět
wakewoke (waked)woke (waked)vzbudit
waylaywaylaidwaylaidpřepadnout
wearworewornnosit
weavewovewovenspřádat
weepweptweptplakat
winwonwonzvítězit
wringwrungwrungvymámit
writewrotewrittenpsát

Nenašli jsme žádné výsledky

Naučte se nepravidelná slovesa v angličtině pomocí tohoto interaktivního seznamu nepravidelných sloves

V angličtině existuje několik stovek nepravidelných sloves, aktivně se používá však jen malá část. Sepsali jsme 160 nejčastěji používaných nepravidelných sloves v angličtině, abyste se je mohli efektivně naučit a zopakovat si je. Tento seznam je interaktivní.

Co jsou v angličtině nepravidelná slovesa?

V angličtině je pravidelné sloveso takové sloveso, které se řídí obvyklými pravidly časování v Simple Past a Past Participle (pro vytvoření Present Perfect). V těchto případech musíte ke kmeni slovesa koncovku -ed. Nepravidelná slovesa se těmito pravidly neřídí! Proto se je musíte naučit zpaměti.

Proč se učit nepravidelná slovesa v angličtině?

Nepravidelná slovesa se v angličtině používají velmi často a v psané a mluvené podobě je budete neustále potřeovat. Proto je prioritou se je dobře naučit, abyste se posunuli na vyšší úroveň v angličtině a správně se dorozuměli.

Znalost nepravidelných sloves také pomáhá rozšířit vaši anglickou slovní zásobu. Nepravidelná slovesa se totiž používají velmi často. Tím, že se naučíte nepravidelná slovesa, budete mít lepší slovní zásobu v angličtině.

Jak se naučit nepravidelná slovesa v angličtině?

Neexistuje žádná zázračná metoda, jak se naučit anglická nepravidelná slovesa za jeden den a nezapomenout je ... Abyste si nepravidelná slovesa zapamatovali, budete potřebovat jedinou fungující techniku - opakování. Učení nepravidelných sloves je vhodné rozdělit do několika dnů, abyste si je snadněji zapamatovali už navždy.

Dalším tipem, který může člověku při učení nepravidelných sloves pomoci, je seskupit je do skupin podle jejich nepravidelnosti.