Спрягане на глагола wreck на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола wreck на английски.

Спрежение на глагола wreck в сегашни времена

Present Tense

 • I wreck
 • you wreck
 • he|she|it wrecks
 • we wreck
 • you wreck
 • they wreck

Present Continuous

 • I am wrecking
 • you are wrecking
 • he|she|it is wrecking
 • we are wrecking
 • you are wrecking
 • they are wrecking

Present Perfect

 • I have wrecked
 • you have wrecked
 • he|she|it has wrecked
 • we have wrecked
 • you have wrecked
 • they have wrecked

Present Perfect Continuous

 • I have been wrecking
 • you have been wrecking
 • he|she|it has been wrecking
 • we have been wrecking
 • you have been wrecking
 • they have been wrecking

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола wreck в минали времена

Simple past

 • I wrecked
 • you wrecked
 • he|she|it wrecked
 • we wrecked
 • you wrecked
 • they wrecked

Past continuous

 • I was wrecking
 • you were wrecking
 • he|she|it was wrecking
 • we were wrecking
 • you were wrecking
 • they were wrecking

Past perfect

 • I had wrecked
 • you had wrecked
 • he|she|it had wrecked
 • we had wrecked
 • you had wrecked
 • they had wrecked

Past perfect continuous

 • I had been wrecking
 • you had been wrecking
 • he|she|it had been wrecking
 • we had been wrecking
 • you had been wrecking
 • they had been wrecking

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола wreck в бъдещите времена

Future

 • I will wreck
 • you will wreck
 • he|she|it will wreck
 • we will wreck
 • you will wreck
 • they will wreck

Future continuous

 • I will be wrecking
 • you will be wrecking
 • he|she|it will be wrecking
 • we will be wrecking
 • you will be wrecking
 • they will be wrecking

Future perfect

 • I will have wrecked
 • you will have wrecked
 • he|she|it will have wrecked
 • we will have wrecked
 • you will have wrecked
 • they will have wrecked

Future perfect continuous

 • I will have been wrecking
 • you will have been wrecking
 • he|she|it will have been wrecking
 • we will have been wrecking
 • you will have been wrecking
 • they will have been wrecking

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to wreck

Present participle

 • wrecking

Past participle

 • wrecked

Perfect Participle

 • having wrecked

Повелителното наклонение на английски за глагола to wreck

Imperative

 • wreck
 • let's wreck
 • wreck

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: disarray groove tack thrill whop wound wreathe wrench writeprotect