Спрягане на глагола wildcat на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола wildcat на английски.

Спрежение на глагола wildcat в сегашни времена

Present Tense

 • I wildcat
 • you wildcat
 • he|she|it wildcats
 • we wildcat
 • you wildcat
 • they wildcat

Present Continuous

 • I am wildcatting
 • you are wildcatting
 • he|she|it is wildcatting
 • we are wildcatting
 • you are wildcatting
 • they are wildcatting

Present Perfect

 • I have wildcatted
 • you have wildcatted
 • he|she|it has wildcatted
 • we have wildcatted
 • you have wildcatted
 • they have wildcatted

Present Perfect Continuous

 • I have been wildcatting
 • you have been wildcatting
 • he|she|it has been wildcatting
 • we have been wildcatting
 • you have been wildcatting
 • they have been wildcatting

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола wildcat в минали времена

Simple past

 • I wildcatted
 • you wildcatted
 • he|she|it wildcatted
 • we wildcatted
 • you wildcatted
 • they wildcatted

Past continuous

 • I was wildcatting
 • you were wildcatting
 • he|she|it was wildcatting
 • we were wildcatting
 • you were wildcatting
 • they were wildcatting

Past perfect

 • I had wildcatted
 • you had wildcatted
 • he|she|it had wildcatted
 • we had wildcatted
 • you had wildcatted
 • they had wildcatted

Past perfect continuous

 • I had been wildcatting
 • you had been wildcatting
 • he|she|it had been wildcatting
 • we had been wildcatting
 • you had been wildcatting
 • they had been wildcatting

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола wildcat в бъдещите времена

Future

 • I will wildcat
 • you will wildcat
 • he|she|it will wildcat
 • we will wildcat
 • you will wildcat
 • they will wildcat

Future continuous

 • I will be wildcatting
 • you will be wildcatting
 • he|she|it will be wildcatting
 • we will be wildcatting
 • you will be wildcatting
 • they will be wildcatting

Future perfect

 • I will have wildcatted
 • you will have wildcatted
 • he|she|it will have wildcatted
 • we will have wildcatted
 • you will have wildcatted
 • they will have wildcatted

Future perfect continuous

 • I will have been wildcatting
 • you will have been wildcatting
 • he|she|it will have been wildcatting
 • we will have been wildcatting
 • you will have been wildcatting
 • they will have been wildcatting

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to wildcat

Present participle

 • wildcatting

Past participle

 • wildcatted

Perfect Participle

 • having wildcatted

Повелителното наклонение на английски за глагола to wildcat

Imperative

 • wildcat
 • let's wildcat
 • wildcat

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: devote glug swab teethe weather wick wigwag wilder wind