Спрягане на глагола wield на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола wield на английски.

Спрежение на глагола wield в сегашни времена

Present Tense

 • I wield
 • you wield
 • he|she|it wields
 • we wield
 • you wield
 • they wield

Present Continuous

 • I am wielding
 • you are wielding
 • he|she|it is wielding
 • we are wielding
 • you are wielding
 • they are wielding

Present Perfect

 • I have wielded
 • you have wielded
 • he|she|it has wielded
 • we have wielded
 • you have wielded
 • they have wielded

Present Perfect Continuous

 • I have been wielding
 • you have been wielding
 • he|she|it has been wielding
 • we have been wielding
 • you have been wielding
 • they have been wielding

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола wield в минали времена

Simple past

 • I wielded
 • you wielded
 • he|she|it wielded
 • we wielded
 • you wielded
 • they wielded

Past continuous

 • I was wielding
 • you were wielding
 • he|she|it was wielding
 • we were wielding
 • you were wielding
 • they were wielding

Past perfect

 • I had wielded
 • you had wielded
 • he|she|it had wielded
 • we had wielded
 • you had wielded
 • they had wielded

Past perfect continuous

 • I had been wielding
 • you had been wielding
 • he|she|it had been wielding
 • we had been wielding
 • you had been wielding
 • they had been wielding

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола wield в бъдещите времена

Future

 • I will wield
 • you will wield
 • he|she|it will wield
 • we will wield
 • you will wield
 • they will wield

Future continuous

 • I will be wielding
 • you will be wielding
 • he|she|it will be wielding
 • we will be wielding
 • you will be wielding
 • they will be wielding

Future perfect

 • I will have wielded
 • you will have wielded
 • he|she|it will have wielded
 • we will have wielded
 • you will have wielded
 • they will have wielded

Future perfect continuous

 • I will have been wielding
 • you will have been wielding
 • he|she|it will have been wielding
 • we will have been wielding
 • you will have been wielding
 • they will have been wielding

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to wield

Present participle

 • wielding

Past participle

 • wielded

Perfect Participle

 • having wielded

Повелителното наклонение на английски за глагола to wield

Imperative

 • wield
 • let's wield
 • wield

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: devitalize glow suss ted weaponize whoosh widow wig wimple