Спрягане на глагола whop на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола whop на английски.

Спрежение на глагола whop в сегашни времена

Present Tense

 • I whop
 • you whop
 • he|she|it whops
 • we whop
 • you whop
 • they whop

Present Continuous

 • I am whopping
 • you are whopping
 • he|she|it is whopping
 • we are whopping
 • you are whopping
 • they are whopping

Present Perfect

 • I have whopped
 • you have whopped
 • he|she|it has whopped
 • we have whopped
 • you have whopped
 • they have whopped

Present Perfect Continuous

 • I have been whopping
 • you have been whopping
 • he|she|it has been whopping
 • we have been whopping
 • you have been whopping
 • they have been whopping

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола whop в минали времена

Simple past

 • I whopped
 • you whopped
 • he|she|it whopped
 • we whopped
 • you whopped
 • they whopped

Past continuous

 • I was whopping
 • you were whopping
 • he|she|it was whopping
 • we were whopping
 • you were whopping
 • they were whopping

Past perfect

 • I had whopped
 • you had whopped
 • he|she|it had whopped
 • we had whopped
 • you had whopped
 • they had whopped

Past perfect continuous

 • I had been whopping
 • you had been whopping
 • he|she|it had been whopping
 • we had been whopping
 • you had been whopping
 • they had been whopping

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола whop в бъдещите времена

Future

 • I will whop
 • you will whop
 • he|she|it will whop
 • we will whop
 • you will whop
 • they will whop

Future continuous

 • I will be whopping
 • you will be whopping
 • he|she|it will be whopping
 • we will be whopping
 • you will be whopping
 • they will be whopping

Future perfect

 • I will have whopped
 • you will have whopped
 • he|she|it will have whopped
 • we will have whopped
 • you will have whopped
 • they will have whopped

Future perfect continuous

 • I will have been whopping
 • you will have been whopping
 • he|she|it will have been whopping
 • we will have been whopping
 • you will have been whopping
 • they will have been whopping

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to whop

Present participle

 • whopping

Past participle

 • whopped

Perfect Participle

 • having whopped

Повелителното наклонение на английски за глагола to whop

Imperative

 • whop
 • let's whop
 • whop

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: devastate glom surtax te-hee wawa whitewash whoosh whore wildcat