Спрягане на глагола whittle на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола whittle на английски.

Спрежение на глагола whittle в сегашни времена

Present Tense

 • I whittle
 • you whittle
 • he|she|it whittles
 • we whittle
 • you whittle
 • they whittle

Present Continuous

 • I am whittling
 • you are whittling
 • he|she|it is whittling
 • we are whittling
 • you are whittling
 • they are whittling

Present Perfect

 • I have whittled
 • you have whittled
 • he|she|it has whittled
 • we have whittled
 • you have whittled
 • they have whittled

Present Perfect Continuous

 • I have been whittling
 • you have been whittling
 • he|she|it has been whittling
 • we have been whittling
 • you have been whittling
 • they have been whittling

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола whittle в минали времена

Simple past

 • I whittled
 • you whittled
 • he|she|it whittled
 • we whittled
 • you whittled
 • they whittled

Past continuous

 • I was whittling
 • you were whittling
 • he|she|it was whittling
 • we were whittling
 • you were whittling
 • they were whittling

Past perfect

 • I had whittled
 • you had whittled
 • he|she|it had whittled
 • we had whittled
 • you had whittled
 • they had whittled

Past perfect continuous

 • I had been whittling
 • you had been whittling
 • he|she|it had been whittling
 • we had been whittling
 • you had been whittling
 • they had been whittling

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола whittle в бъдещите времена

Future

 • I will whittle
 • you will whittle
 • he|she|it will whittle
 • we will whittle
 • you will whittle
 • they will whittle

Future continuous

 • I will be whittling
 • you will be whittling
 • he|she|it will be whittling
 • we will be whittling
 • you will be whittling
 • they will be whittling

Future perfect

 • I will have whittled
 • you will have whittled
 • he|she|it will have whittled
 • we will have whittled
 • you will have whittled
 • they will have whittled

Future perfect continuous

 • I will have been whittling
 • you will have been whittling
 • he|she|it will have been whittling
 • we will have been whittling
 • you will have been whittling
 • they will have been whittling

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to whittle

Present participle

 • whittling

Past participle

 • whittled

Perfect Participle

 • having whittled

Повелителното наклонение на английски за глагола to whittle

Imperative

 • whittle
 • let's whittle
 • whittle

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: detrain glitch surpass tautologize waterski whisper whitewash whiz widen