Спрягане на глагола wham на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола wham на английски.

Спрежение на глагола wham в сегашни времена

Present Tense

 • I wham
 • you wham
 • he|she|it whams
 • we wham
 • you wham
 • they wham

Present Continuous

 • I am whamming
 • you are whamming
 • he|she|it is whamming
 • we are whamming
 • you are whamming
 • they are whamming

Present Perfect

 • I have whammed
 • you have whammed
 • he|she|it has whammed
 • we have whammed
 • you have whammed
 • they have whammed

Present Perfect Continuous

 • I have been whamming
 • you have been whamming
 • he|she|it has been whamming
 • we have been whamming
 • you have been whamming
 • they have been whamming

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола wham в минали времена

Simple past

 • I whammed
 • you whammed
 • he|she|it whammed
 • we whammed
 • you whammed
 • they whammed

Past continuous

 • I was whamming
 • you were whamming
 • he|she|it was whamming
 • we were whamming
 • you were whamming
 • they were whamming

Past perfect

 • I had whammed
 • you had whammed
 • he|she|it had whammed
 • we had whammed
 • you had whammed
 • they had whammed

Past perfect continuous

 • I had been whamming
 • you had been whamming
 • he|she|it had been whamming
 • we had been whamming
 • you had been whamming
 • they had been whamming

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола wham в бъдещите времена

Future

 • I will wham
 • you will wham
 • he|she|it will wham
 • we will wham
 • you will wham
 • they will wham

Future continuous

 • I will be whamming
 • you will be whamming
 • he|she|it will be whamming
 • we will be whamming
 • you will be whamming
 • they will be whamming

Future perfect

 • I will have whammed
 • you will have whammed
 • he|she|it will have whammed
 • we will have whammed
 • you will have whammed
 • they will have whammed

Future perfect continuous

 • I will have been whamming
 • you will have been whamming
 • he|she|it will have been whamming
 • we will have been whamming
 • you will have been whamming
 • they will have been whamming

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to wham

Present participle

 • whamming

Past participle

 • whammed

Perfect Participle

 • having whammed

Повелителното наклонение на английски за глагола to wham

Imperative

 • wham
 • let's wham
 • wham

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: deskill gift-wrap supercool tallyho wake westernise whale whang wherrit