Спрягане на глагола vest на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола vest на английски.

Спрежение на глагола vest в сегашни времена

Present Tense

 • I vest
 • you vest
 • he|she|it vests
 • we vest
 • you vest
 • they vest

Present Continuous

 • I am vesting
 • you are vesting
 • he|she|it is vesting
 • we are vesting
 • you are vesting
 • they are vesting

Present Perfect

 • I have vested
 • you have vested
 • he|she|it has vested
 • we have vested
 • you have vested
 • they have vested

Present Perfect Continuous

 • I have been vesting
 • you have been vesting
 • he|she|it has been vesting
 • we have been vesting
 • you have been vesting
 • they have been vesting

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола vest в минали времена

Simple past

 • I vested
 • you vested
 • he|she|it vested
 • we vested
 • you vested
 • they vested

Past continuous

 • I was vesting
 • you were vesting
 • he|she|it was vesting
 • we were vesting
 • you were vesting
 • they were vesting

Past perfect

 • I had vested
 • you had vested
 • he|she|it had vested
 • we had vested
 • you had vested
 • they had vested

Past perfect continuous

 • I had been vesting
 • you had been vesting
 • he|she|it had been vesting
 • we had been vesting
 • you had been vesting
 • they had been vesting

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола vest в бъдещите времена

Future

 • I will vest
 • you will vest
 • he|she|it will vest
 • we will vest
 • you will vest
 • they will vest

Future continuous

 • I will be vesting
 • you will be vesting
 • he|she|it will be vesting
 • we will be vesting
 • you will be vesting
 • they will be vesting

Future perfect

 • I will have vested
 • you will have vested
 • he|she|it will have vested
 • we will have vested
 • you will have vested
 • they will have vested

Future perfect continuous

 • I will have been vesting
 • you will have been vesting
 • he|she|it will have been vesting
 • we will have been vesting
 • you will have been vesting
 • they will have been vesting

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to vest

Present participle

 • vesting

Past participle

 • vested

Perfect Participle

 • having vested

Повелителното наклонение на английски за глагола to vest

Imperative

 • vest
 • let's vest
 • vest

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: degauss freewheel stool sugarcoat uprear verjuice vesiculate vesture videotape wildcat