Спрягане на глагола vermiculate на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола vermiculate на английски.

Спрежение на глагола vermiculate в сегашни времена

Present Tense

 • I vermiculate
 • you vermiculate
 • he|she|it vermiculates
 • we vermiculate
 • you vermiculate
 • they vermiculate

Present Continuous

 • I am vermiculating
 • you are vermiculating
 • he|she|it is vermiculating
 • we are vermiculating
 • you are vermiculating
 • they are vermiculating

Present Perfect

 • I have vermiculated
 • you have vermiculated
 • he|she|it has vermiculated
 • we have vermiculated
 • you have vermiculated
 • they have vermiculated

Present Perfect Continuous

 • I have been vermiculating
 • you have been vermiculating
 • he|she|it has been vermiculating
 • we have been vermiculating
 • you have been vermiculating
 • they have been vermiculating

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола vermiculate в минали времена

Simple past

 • I vermiculated
 • you vermiculated
 • he|she|it vermiculated
 • we vermiculated
 • you vermiculated
 • they vermiculated

Past continuous

 • I was vermiculating
 • you were vermiculating
 • he|she|it was vermiculating
 • we were vermiculating
 • you were vermiculating
 • they were vermiculating

Past perfect

 • I had vermiculated
 • you had vermiculated
 • he|she|it had vermiculated
 • we had vermiculated
 • you had vermiculated
 • they had vermiculated

Past perfect continuous

 • I had been vermiculating
 • you had been vermiculating
 • he|she|it had been vermiculating
 • we had been vermiculating
 • you had been vermiculating
 • they had been vermiculating

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола vermiculate в бъдещите времена

Future

 • I will vermiculate
 • you will vermiculate
 • he|she|it will vermiculate
 • we will vermiculate
 • you will vermiculate
 • they will vermiculate

Future continuous

 • I will be vermiculating
 • you will be vermiculating
 • he|she|it will be vermiculating
 • we will be vermiculating
 • you will be vermiculating
 • they will be vermiculating

Future perfect

 • I will have vermiculated
 • you will have vermiculated
 • he|she|it will have vermiculated
 • we will have vermiculated
 • you will have vermiculated
 • they will have vermiculated

Future perfect continuous

 • I will have been vermiculating
 • you will have been vermiculating
 • he|she|it will have been vermiculating
 • we will have been vermiculating
 • you will have been vermiculating
 • they will have been vermiculating

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to vermiculate

Present participle

 • vermiculating

Past participle

 • vermiculated

Perfect Participle

 • having vermiculated

Повелителното наклонение на английски за глагола to vermiculate

Imperative

 • vermiculate
 • let's vermiculate
 • vermiculate

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: defrock free-select stone sufflate upholster venture verjuice vernalize vex widen