Спрягане на глагола unship на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола unship на английски.

Спрежение на глагола unship в сегашни времена

Present Tense

 • I unship
 • you unship
 • he|she|it unships
 • we unship
 • you unship
 • they unship

Present Continuous

 • I am unshipping
 • you are unshipping
 • he|she|it is unshipping
 • we are unshipping
 • you are unshipping
 • they are unshipping

Present Perfect

 • I have unshipped
 • you have unshipped
 • he|she|it has unshipped
 • we have unshipped
 • you have unshipped
 • they have unshipped

Present Perfect Continuous

 • I have been unshipping
 • you have been unshipping
 • he|she|it has been unshipping
 • we have been unshipping
 • you have been unshipping
 • they have been unshipping

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола unship в минали времена

Simple past

 • I unshipped
 • you unshipped
 • he|she|it unshipped
 • we unshipped
 • you unshipped
 • they unshipped

Past continuous

 • I was unshipping
 • you were unshipping
 • he|she|it was unshipping
 • we were unshipping
 • you were unshipping
 • they were unshipping

Past perfect

 • I had unshipped
 • you had unshipped
 • he|she|it had unshipped
 • we had unshipped
 • you had unshipped
 • they had unshipped

Past perfect continuous

 • I had been unshipping
 • you had been unshipping
 • he|she|it had been unshipping
 • we had been unshipping
 • you had been unshipping
 • they had been unshipping

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола unship в бъдещите времена

Future

 • I will unship
 • you will unship
 • he|she|it will unship
 • we will unship
 • you will unship
 • they will unship

Future continuous

 • I will be unshipping
 • you will be unshipping
 • he|she|it will be unshipping
 • we will be unshipping
 • you will be unshipping
 • they will be unshipping

Future perfect

 • I will have unshipped
 • you will have unshipped
 • he|she|it will have unshipped
 • we will have unshipped
 • you will have unshipped
 • they will have unshipped

Future perfect continuous

 • I will have been unshipping
 • you will have been unshipping
 • he|she|it will have been unshipping
 • we will have been unshipping
 • you will have been unshipping
 • they will have been unshipping

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to unship

Present participle

 • unshipping

Past participle

 • unshipped

Perfect Participle

 • having unshipped

Повелителното наклонение на английски за глагола to unship

Imperative

 • unship
 • let's unship
 • unship

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: daub flummox sprinkle stope understock unscrew unsheathe unsling unstop wake