Спрягане на глагола unkennel на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола unkennel на английски.

Спрежение на глагола unkennel в сегашни времена

Present Tense

 • I unkennel
 • you unkennel
 • he|she|it unkennels
 • we unkennel
 • you unkennel
 • they unkennel

Present Continuous

 • I am unkennelling
 • you are unkennelling
 • he|she|it is unkennelling
 • we are unkennelling
 • you are unkennelling
 • they are unkennelling

Present Perfect

 • I have unkennelled
 • you have unkennelled
 • he|she|it has unkennelled
 • we have unkennelled
 • you have unkennelled
 • they have unkennelled

Present Perfect Continuous

 • I have been unkennelling
 • you have been unkennelling
 • he|she|it has been unkennelling
 • we have been unkennelling
 • you have been unkennelling
 • they have been unkennelling

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола unkennel в минали времена

Simple past

 • I unkennelled
 • you unkennelled
 • he|she|it unkennelled
 • we unkennelled
 • you unkennelled
 • they unkennelled

Past continuous

 • I was unkennelling
 • you were unkennelling
 • he|she|it was unkennelling
 • we were unkennelling
 • you were unkennelling
 • they were unkennelling

Past perfect

 • I had unkennelled
 • you had unkennelled
 • he|she|it had unkennelled
 • we had unkennelled
 • you had unkennelled
 • they had unkennelled

Past perfect continuous

 • I had been unkennelling
 • you had been unkennelling
 • he|she|it had been unkennelling
 • we had been unkennelling
 • you had been unkennelling
 • they had been unkennelling

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола unkennel в бъдещите времена

Future

 • I will unkennel
 • you will unkennel
 • he|she|it will unkennel
 • we will unkennel
 • you will unkennel
 • they will unkennel

Future continuous

 • I will be unkennelling
 • you will be unkennelling
 • he|she|it will be unkennelling
 • we will be unkennelling
 • you will be unkennelling
 • they will be unkennelling

Future perfect

 • I will have unkennelled
 • you will have unkennelled
 • he|she|it will have unkennelled
 • we will have unkennelled
 • you will have unkennelled
 • they will have unkennelled

Future perfect continuous

 • I will have been unkennelling
 • you will have been unkennelling
 • he|she|it will have been unkennelling
 • we will have been unkennelling
 • you will have been unkennelling
 • they will have been unkennelling

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to unkennel

Present participle

 • unkennelling

Past participle

 • unkennelled

Perfect Participle

 • having unkennelled

Повелителното наклонение на английски за глагола to unkennel

Imperative

 • unkennel
 • let's unkennel
 • unkennel

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: curl fleck spiritualize stereochrome unclothe uniform universalize unknit unleash vittle