Спрягане на глагола unharness на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола unharness на английски.

Спрежение на глагола unharness в сегашни времена

Present Tense

 • I unharness
 • you unharness
 • he|she|it unharnesses
 • we unharness
 • you unharness
 • they unharness

Present Continuous

 • I am unharnessing
 • you are unharnessing
 • he|she|it is unharnessing
 • we are unharnessing
 • you are unharnessing
 • they are unharnessing

Present Perfect

 • I have unharnessed
 • you have unharnessed
 • he|she|it has unharnessed
 • we have unharnessed
 • you have unharnessed
 • they have unharnessed

Present Perfect Continuous

 • I have been unharnessing
 • you have been unharnessing
 • he|she|it has been unharnessing
 • we have been unharnessing
 • you have been unharnessing
 • they have been unharnessing

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола unharness в минали времена

Simple past

 • I unharnessed
 • you unharnessed
 • he|she|it unharnessed
 • we unharnessed
 • you unharnessed
 • they unharnessed

Past continuous

 • I was unharnessing
 • you were unharnessing
 • he|she|it was unharnessing
 • we were unharnessing
 • you were unharnessing
 • they were unharnessing

Past perfect

 • I had unharnessed
 • you had unharnessed
 • he|she|it had unharnessed
 • we had unharnessed
 • you had unharnessed
 • they had unharnessed

Past perfect continuous

 • I had been unharnessing
 • you had been unharnessing
 • he|she|it had been unharnessing
 • we had been unharnessing
 • you had been unharnessing
 • they had been unharnessing

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола unharness в бъдещите времена

Future

 • I will unharness
 • you will unharness
 • he|she|it will unharness
 • we will unharness
 • you will unharness
 • they will unharness

Future continuous

 • I will be unharnessing
 • you will be unharnessing
 • he|she|it will be unharnessing
 • we will be unharnessing
 • you will be unharnessing
 • they will be unharnessing

Future perfect

 • I will have unharnessed
 • you will have unharnessed
 • he|she|it will have unharnessed
 • we will have unharnessed
 • you will have unharnessed
 • they will have unharnessed

Future perfect continuous

 • I will have been unharnessing
 • you will have been unharnessing
 • he|she|it will have been unharnessing
 • we will have been unharnessing
 • you will have been unharnessing
 • they will have been unharnessing

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to unharness

Present participle

 • unharnessing

Past participle

 • unharnessed

Perfect Participle

 • having unharnessed

Повелителното наклонение на английски за глагола to unharness

Imperative

 • unharness
 • let's unharness
 • unharness

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: cultivate flank spice steamroll unbosom unfreeze unhand unhelm unionize violate