Спрягане на глагола unfriend на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола unfriend на английски.

Спрежение на глагола unfriend в сегашни времена

Present Tense

 • I unfriend
 • you unfriend
 • he|she|it unfriends
 • we unfriend
 • you unfriend
 • they unfriend

Present Continuous

 • I am unfriending
 • you are unfriending
 • he|she|it is unfriending
 • we are unfriending
 • you are unfriending
 • they are unfriending

Present Perfect

 • I have unfriended
 • you have unfriended
 • he|she|it has unfriended
 • we have unfriended
 • you have unfriended
 • they have unfriended

Present Perfect Continuous

 • I have been unfriending
 • you have been unfriending
 • he|she|it has been unfriending
 • we have been unfriending
 • you have been unfriending
 • they have been unfriending

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола unfriend в минали времена

Simple past

 • I unfriended
 • you unfriended
 • he|she|it unfriended
 • we unfriended
 • you unfriended
 • they unfriended

Past continuous

 • I was unfriending
 • you were unfriending
 • he|she|it was unfriending
 • we were unfriending
 • you were unfriending
 • they were unfriending

Past perfect

 • I had unfriended
 • you had unfriended
 • he|she|it had unfriended
 • we had unfriended
 • you had unfriended
 • they had unfriended

Past perfect continuous

 • I had been unfriending
 • you had been unfriending
 • he|she|it had been unfriending
 • we had been unfriending
 • you had been unfriending
 • they had been unfriending

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола unfriend в бъдещите времена

Future

 • I will unfriend
 • you will unfriend
 • he|she|it will unfriend
 • we will unfriend
 • you will unfriend
 • they will unfriend

Future continuous

 • I will be unfriending
 • you will be unfriending
 • he|she|it will be unfriending
 • we will be unfriending
 • you will be unfriending
 • they will be unfriending

Future perfect

 • I will have unfriended
 • you will have unfriended
 • he|she|it will have unfriended
 • we will have unfriended
 • you will have unfriended
 • they will have unfriended

Future perfect continuous

 • I will have been unfriending
 • you will have been unfriending
 • he|she|it will have been unfriending
 • we will have been unfriending
 • you will have been unfriending
 • they will have been unfriending

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to unfriend

Present participle

 • unfriending

Past participle

 • unfriended

Perfect Participle

 • having unfriended

Повелителното наклонение на английски за глагола to unfriend

Imperative

 • unfriend
 • let's unfriend
 • unfriend

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: cudgel flail speedread stay unbelt unfasten unfreeze unfrock unhook vignette