Спрягане на глагола undersign на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола undersign на английски.

Спрежение на глагола undersign в сегашни времена

Present Tense

 • I undersign
 • you undersign
 • he|she|it undersigns
 • we undersign
 • you undersign
 • they undersign

Present Continuous

 • I am undersigning
 • you are undersigning
 • he|she|it is undersigning
 • we are undersigning
 • you are undersigning
 • they are undersigning

Present Perfect

 • I have undersigned
 • you have undersigned
 • he|she|it has undersigned
 • we have undersigned
 • you have undersigned
 • they have undersigned

Present Perfect Continuous

 • I have been undersigning
 • you have been undersigning
 • he|she|it has been undersigning
 • we have been undersigning
 • you have been undersigning
 • they have been undersigning

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола undersign в минали времена

Simple past

 • I undersigned
 • you undersigned
 • he|she|it undersigned
 • we undersigned
 • you undersigned
 • they undersigned

Past continuous

 • I was undersigning
 • you were undersigning
 • he|she|it was undersigning
 • we were undersigning
 • you were undersigning
 • they were undersigning

Past perfect

 • I had undersigned
 • you had undersigned
 • he|she|it had undersigned
 • we had undersigned
 • you had undersigned
 • they had undersigned

Past perfect continuous

 • I had been undersigning
 • you had been undersigning
 • he|she|it had been undersigning
 • we had been undersigning
 • you had been undersigning
 • they had been undersigning

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола undersign в бъдещите времена

Future

 • I will undersign
 • you will undersign
 • he|she|it will undersign
 • we will undersign
 • you will undersign
 • they will undersign

Future continuous

 • I will be undersigning
 • you will be undersigning
 • he|she|it will be undersigning
 • we will be undersigning
 • you will be undersigning
 • they will be undersigning

Future perfect

 • I will have undersigned
 • you will have undersigned
 • he|she|it will have undersigned
 • we will have undersigned
 • you will have undersigned
 • they will have undersigned

Future perfect continuous

 • I will have been undersigning
 • you will have been undersigning
 • he|she|it will have been undersigning
 • we will have been undersigning
 • you will have been undersigning
 • they will have been undersigning

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to undersign

Present participle

 • undersigning

Past participle

 • undersigned

Perfect Participle

 • having undersigned

Повелителното наклонение на английски за глагола to undersign

Imperative

 • undersign
 • let's undersign
 • undersign

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: croup fire spangle stall twirl underquote undershoot underspend underwrite verbify