Спрягане на глагола unbar на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола unbar на английски.

Спрежение на глагола unbar в сегашни времена

Present Tense

 • I unbar
 • you unbar
 • he|she|it unbars
 • we unbar
 • you unbar
 • they unbar

Present Continuous

 • I am unbarring
 • you are unbarring
 • he|she|it is unbarring
 • we are unbarring
 • you are unbarring
 • they are unbarring

Present Perfect

 • I have unbarred
 • you have unbarred
 • he|she|it has unbarred
 • we have unbarred
 • you have unbarred
 • they have unbarred

Present Perfect Continuous

 • I have been unbarring
 • you have been unbarring
 • he|she|it has been unbarring
 • we have been unbarring
 • you have been unbarring
 • they have been unbarring

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола unbar в минали времена

Simple past

 • I unbarred
 • you unbarred
 • he|she|it unbarred
 • we unbarred
 • you unbarred
 • they unbarred

Past continuous

 • I was unbarring
 • you were unbarring
 • he|she|it was unbarring
 • we were unbarring
 • you were unbarring
 • they were unbarring

Past perfect

 • I had unbarred
 • you had unbarred
 • he|she|it had unbarred
 • we had unbarred
 • you had unbarred
 • they had unbarred

Past perfect continuous

 • I had been unbarring
 • you had been unbarring
 • he|she|it had been unbarring
 • we had been unbarring
 • you had been unbarring
 • they had been unbarring

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола unbar в бъдещите времена

Future

 • I will unbar
 • you will unbar
 • he|she|it will unbar
 • we will unbar
 • you will unbar
 • they will unbar

Future continuous

 • I will be unbarring
 • you will be unbarring
 • he|she|it will be unbarring
 • we will be unbarring
 • you will be unbarring
 • they will be unbarring

Future perfect

 • I will have unbarred
 • you will have unbarred
 • he|she|it will have unbarred
 • we will have unbarred
 • you will have unbarred
 • they will have unbarred

Future perfect continuous

 • I will have been unbarring
 • you will have been unbarring
 • he|she|it will have been unbarring
 • we will have been unbarring
 • you will have been unbarring
 • they will have been unbarring

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to unbar

Present participle

 • unbarring

Past participle

 • unbarred

Perfect Participle

 • having unbarred

Повелителното наклонение на английски за глагола to unbar

Imperative

 • unbar
 • let's unbar
 • unbar

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: creak fellate sober spotlight trivialise uglify unbalance unbelt unbuckle upstage