Спрягане на глагола trim на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола trim на английски.

Спрежение на глагола trim в сегашни времена

Present Tense

 • I trim
 • you trim
 • he|she|it trims
 • we trim
 • you trim
 • they trim

Present Continuous

 • I am trimming
 • you are trimming
 • he|she|it is trimming
 • we are trimming
 • you are trimming
 • they are trimming

Present Perfect

 • I have trimmed
 • you have trimmed
 • he|she|it has trimmed
 • we have trimmed
 • you have trimmed
 • they have trimmed

Present Perfect Continuous

 • I have been trimming
 • you have been trimming
 • he|she|it has been trimming
 • we have been trimming
 • you have been trimming
 • they have been trimming

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола trim в минали времена

Simple past

 • I trimmed
 • you trimmed
 • he|she|it trimmed
 • we trimmed
 • you trimmed
 • they trimmed

Past continuous

 • I was trimming
 • you were trimming
 • he|she|it was trimming
 • we were trimming
 • you were trimming
 • they were trimming

Past perfect

 • I had trimmed
 • you had trimmed
 • he|she|it had trimmed
 • we had trimmed
 • you had trimmed
 • they had trimmed

Past perfect continuous

 • I had been trimming
 • you had been trimming
 • he|she|it had been trimming
 • we had been trimming
 • you had been trimming
 • they had been trimming

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола trim в бъдещите времена

Future

 • I will trim
 • you will trim
 • he|she|it will trim
 • we will trim
 • you will trim
 • they will trim

Future continuous

 • I will be trimming
 • you will be trimming
 • he|she|it will be trimming
 • we will be trimming
 • you will be trimming
 • they will be trimming

Future perfect

 • I will have trimmed
 • you will have trimmed
 • he|she|it will have trimmed
 • we will have trimmed
 • you will have trimmed
 • they will have trimmed

Future perfect continuous

 • I will have been trimming
 • you will have been trimming
 • he|she|it will have been trimming
 • we will have been trimming
 • you will have been trimming
 • they will have been trimming

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to trim

Present participle

 • trimming

Past participle

 • trimmed

Perfect Participle

 • having trimmed

Повелителното наклонение на английски за глагола to trim

Imperative

 • trim
 • let's trim
 • trim

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: core extract slipsheet sort towel trick trill trip trivialize unloose