Спрягане на глагола tranquilise на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола tranquilise на английски.

Спрежение на глагола tranquilise в сегашни времена

Present Tense

 • I tranquilise
 • you tranquilise
 • he|she|it tranquilises
 • we tranquilise
 • you tranquilise
 • they tranquilise

Present Continuous

 • I am tranquilising
 • you are tranquilising
 • he|she|it is tranquilising
 • we are tranquilising
 • you are tranquilising
 • they are tranquilising

Present Perfect

 • I have tranquilised
 • you have tranquilised
 • he|she|it has tranquilised
 • we have tranquilised
 • you have tranquilised
 • they have tranquilised

Present Perfect Continuous

 • I have been tranquilising
 • you have been tranquilising
 • he|she|it has been tranquilising
 • we have been tranquilising
 • you have been tranquilising
 • they have been tranquilising

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола tranquilise в минали времена

Simple past

 • I tranquilised
 • you tranquilised
 • he|she|it tranquilised
 • we tranquilised
 • you tranquilised
 • they tranquilised

Past continuous

 • I was tranquilising
 • you were tranquilising
 • he|she|it was tranquilising
 • we were tranquilising
 • you were tranquilising
 • they were tranquilising

Past perfect

 • I had tranquilised
 • you had tranquilised
 • he|she|it had tranquilised
 • we had tranquilised
 • you had tranquilised
 • they had tranquilised

Past perfect continuous

 • I had been tranquilising
 • you had been tranquilising
 • he|she|it had been tranquilising
 • we had been tranquilising
 • you had been tranquilising
 • they had been tranquilising

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола tranquilise в бъдещите времена

Future

 • I will tranquilise
 • you will tranquilise
 • he|she|it will tranquilise
 • we will tranquilise
 • you will tranquilise
 • they will tranquilise

Future continuous

 • I will be tranquilising
 • you will be tranquilising
 • he|she|it will be tranquilising
 • we will be tranquilising
 • you will be tranquilising
 • they will be tranquilising

Future perfect

 • I will have tranquilised
 • you will have tranquilised
 • he|she|it will have tranquilised
 • we will have tranquilised
 • you will have tranquilised
 • they will have tranquilised

Future perfect continuous

 • I will have been tranquilising
 • you will have been tranquilising
 • he|she|it will have been tranquilising
 • we will have been tranquilising
 • you will have been tranquilising
 • they will have been tranquilising

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to tranquilise

Present participle

 • tranquilising

Past participle

 • tranquilised

Perfect Participle

 • having tranquilised

Повелителното наклонение на английски за глагола to tranquilise

Imperative

 • tranquilise
 • let's tranquilise
 • tranquilise

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: consummate exculpate ski-jump snitch tip traject trance tranquillize transfuse underplay yammer