Спрягане на глагола teethe на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола teethe на английски.

Спрежение на глагола teethe в сегашни времена

Present Tense

 • I teethe
 • you teethe
 • he|she|it teethes
 • we teethe
 • you teethe
 • they teethe

Present Continuous

 • I am teething
 • you are teething
 • he|she|it is teething
 • we are teething
 • you are teething
 • they are teething

Present Perfect

 • I have teethed
 • you have teethed
 • he|she|it has teethed
 • we have teethed
 • you have teethed
 • they have teethed

Present Perfect Continuous

 • I have been teething
 • you have been teething
 • he|she|it has been teething
 • we have been teething
 • you have been teething
 • they have been teething

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола teethe в минали времена

Simple past

 • I teethed
 • you teethed
 • he|she|it teethed
 • we teethed
 • you teethed
 • they teethed

Past continuous

 • I was teething
 • you were teething
 • he|she|it was teething
 • we were teething
 • you were teething
 • they were teething

Past perfect

 • I had teethed
 • you had teethed
 • he|she|it had teethed
 • we had teethed
 • you had teethed
 • they had teethed

Past perfect continuous

 • I had been teething
 • you had been teething
 • he|she|it had been teething
 • we had been teething
 • you had been teething
 • they had been teething

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола teethe в бъдещите времена

Future

 • I will teethe
 • you will teethe
 • he|she|it will teethe
 • we will teethe
 • you will teethe
 • they will teethe

Future continuous

 • I will be teething
 • you will be teething
 • he|she|it will be teething
 • we will be teething
 • you will be teething
 • they will be teething

Future perfect

 • I will have teethed
 • you will have teethed
 • he|she|it will have teethed
 • we will have teethed
 • you will have teethed
 • they will have teethed

Future perfect continuous

 • I will have been teething
 • you will have been teething
 • he|she|it will have been teething
 • we will have been teething
 • you will have been teething
 • they will have been teething

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to teethe

Present participle

 • teething

Past participle

 • teethed

Perfect Participle

 • having teethed

Повелителното наклонение на английски за глагола to teethe

Imperative

 • teethe
 • let's teethe
 • teethe

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: coauthor enchain sequence side sympathise tear teeter telecast telescope transfer warp