Спрягане на глагола teach на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола teach на английски.

Спрежение на глагола teach в сегашни времена

Present Tense

 • I teach
 • you teach
 • he|she|it teaches
 • we teach
 • you teach
 • they teach

Present Continuous

 • I am teaching
 • you are teaching
 • he|she|it is teaching
 • we are teaching
 • you are teaching
 • they are teaching

Present Perfect

 • I have taught
 • you have taught
 • he|she|it has taught
 • we have taught
 • you have taught
 • they have taught

Present Perfect Continuous

 • I have been teaching
 • you have been teaching
 • he|she|it has been teaching
 • we have been teaching
 • you have been teaching
 • they have been teaching

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола teach в минали времена

Simple past

 • I taught
 • you taught
 • he|she|it taught
 • we taught
 • you taught
 • they taught

Past continuous

 • I was teaching
 • you were teaching
 • he|she|it was teaching
 • we were teaching
 • you were teaching
 • they were teaching

Past perfect

 • I had taught
 • you had taught
 • he|she|it had taught
 • we had taught
 • you had taught
 • they had taught

Past perfect continuous

 • I had been teaching
 • you had been teaching
 • he|she|it had been teaching
 • we had been teaching
 • you had been teaching
 • they had been teaching

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола teach в бъдещите времена

Future

 • I will teach
 • you will teach
 • he|she|it will teach
 • we will teach
 • you will teach
 • they will teach

Future continuous

 • I will be teaching
 • you will be teaching
 • he|she|it will be teaching
 • we will be teaching
 • you will be teaching
 • they will be teaching

Future perfect

 • I will have taught
 • you will have taught
 • he|she|it will have taught
 • we will have taught
 • you will have taught
 • they will have taught

Future perfect continuous

 • I will have been teaching
 • you will have been teaching
 • he|she|it will have been teaching
 • we will have been teaching
 • you will have been teaching
 • they will have been teaching

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to teach

Present participle

 • teaching

Past participle

 • taught

Perfect Participle

 • having taught

Повелителното наклонение на английски за глагола to teach

Imperative

 • teach
 • let's teach
 • teach

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: co-opt enact sensitise shush swot tautologize te-hee team telecast trample want