Спрягане на глагола tabulate на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола tabulate на английски.

Спрежение на глагола tabulate в сегашни времена

Present Tense

 • I tabulate
 • you tabulate
 • he|she|it tabulates
 • we tabulate
 • you tabulate
 • they tabulate

Present Continuous

 • I am tabulating
 • you are tabulating
 • he|she|it is tabulating
 • we are tabulating
 • you are tabulating
 • they are tabulating

Present Perfect

 • I have tabulated
 • you have tabulated
 • he|she|it has tabulated
 • we have tabulated
 • you have tabulated
 • they have tabulated

Present Perfect Continuous

 • I have been tabulating
 • you have been tabulating
 • he|she|it has been tabulating
 • we have been tabulating
 • you have been tabulating
 • they have been tabulating

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола tabulate в минали времена

Simple past

 • I tabulated
 • you tabulated
 • he|she|it tabulated
 • we tabulated
 • you tabulated
 • they tabulated

Past continuous

 • I was tabulating
 • you were tabulating
 • he|she|it was tabulating
 • we were tabulating
 • you were tabulating
 • they were tabulating

Past perfect

 • I had tabulated
 • you had tabulated
 • he|she|it had tabulated
 • we had tabulated
 • you had tabulated
 • they had tabulated

Past perfect continuous

 • I had been tabulating
 • you had been tabulating
 • he|she|it had been tabulating
 • we had been tabulating
 • you had been tabulating
 • they had been tabulating

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола tabulate в бъдещите времена

Future

 • I will tabulate
 • you will tabulate
 • he|she|it will tabulate
 • we will tabulate
 • you will tabulate
 • they will tabulate

Future continuous

 • I will be tabulating
 • you will be tabulating
 • he|she|it will be tabulating
 • we will be tabulating
 • you will be tabulating
 • they will be tabulating

Future perfect

 • I will have tabulated
 • you will have tabulated
 • he|she|it will have tabulated
 • we will have tabulated
 • you will have tabulated
 • they will have tabulated

Future perfect continuous

 • I will have been tabulating
 • you will have been tabulating
 • he|she|it will have been tabulating
 • we will have been tabulating
 • you will have been tabulating
 • they will have been tabulating

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to tabulate

Present participle

 • tabulating

Past participle

 • tabulated

Perfect Participle

 • having tabulated

Повелителното наклонение на английски за глагола to tabulate

Imperative

 • tabulate
 • let's tabulate
 • tabulate

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: classify elute scunge shipwreck surround syringe table tack talk tolerate void