Спрягане на глагола submerge на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола submerge на английски.

Спрежение на глагола submerge в сегашни времена

Present Tense

 • I submerge
 • you submerge
 • he|she|it submerges
 • we submerge
 • you submerge
 • they submerge

Present Continuous

 • I am submerging
 • you are submerging
 • he|she|it is submerging
 • we are submerging
 • you are submerging
 • they are submerging

Present Perfect

 • I have submerged
 • you have submerged
 • he|she|it has submerged
 • we have submerged
 • you have submerged
 • they have submerged

Present Perfect Continuous

 • I have been submerging
 • you have been submerging
 • he|she|it has been submerging
 • we have been submerging
 • you have been submerging
 • they have been submerging

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола submerge в минали времена

Simple past

 • I submerged
 • you submerged
 • he|she|it submerged
 • we submerged
 • you submerged
 • they submerged

Past continuous

 • I was submerging
 • you were submerging
 • he|she|it was submerging
 • we were submerging
 • you were submerging
 • they were submerging

Past perfect

 • I had submerged
 • you had submerged
 • he|she|it had submerged
 • we had submerged
 • you had submerged
 • they had submerged

Past perfect continuous

 • I had been submerging
 • you had been submerging
 • he|she|it had been submerging
 • we had been submerging
 • you had been submerging
 • they had been submerging

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола submerge в бъдещите времена

Future

 • I will submerge
 • you will submerge
 • he|she|it will submerge
 • we will submerge
 • you will submerge
 • they will submerge

Future continuous

 • I will be submerging
 • you will be submerging
 • he|she|it will be submerging
 • we will be submerging
 • you will be submerging
 • they will be submerging

Future perfect

 • I will have submerged
 • you will have submerged
 • he|she|it will have submerged
 • we will have submerged
 • you will have submerged
 • they will have submerged

Future perfect continuous

 • I will have been submerging
 • you will have been submerging
 • he|she|it will have been submerging
 • we will have been submerging
 • you will have been submerging
 • they will have been submerging

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to submerge

Present participle

 • submerging

Past participle

 • submerged

Perfect Participle

 • having submerged

Повелителното наклонение на английски за глагола to submerge

Imperative

 • submerge
 • let's submerge
 • submerge

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: catcall dominate roughhouse sconce storyboard subjectify sublime submerse subside tampon unpin