Спрягане на глагола steward на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола steward на английски.

Спрежение на глагола steward в сегашни времена

Present Tense

 • I steward
 • you steward
 • he|she|it stewards
 • we steward
 • you steward
 • they steward

Present Continuous

 • I am stewarding
 • you are stewarding
 • he|she|it is stewarding
 • we are stewarding
 • you are stewarding
 • they are stewarding

Present Perfect

 • I have stewarded
 • you have stewarded
 • he|she|it has stewarded
 • we have stewarded
 • you have stewarded
 • they have stewarded

Present Perfect Continuous

 • I have been stewarding
 • you have been stewarding
 • he|she|it has been stewarding
 • we have been stewarding
 • you have been stewarding
 • they have been stewarding

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола steward в минали времена

Simple past

 • I stewarded
 • you stewarded
 • he|she|it stewarded
 • we stewarded
 • you stewarded
 • they stewarded

Past continuous

 • I was stewarding
 • you were stewarding
 • he|she|it was stewarding
 • we were stewarding
 • you were stewarding
 • they were stewarding

Past perfect

 • I had stewarded
 • you had stewarded
 • he|she|it had stewarded
 • we had stewarded
 • you had stewarded
 • they had stewarded

Past perfect continuous

 • I had been stewarding
 • you had been stewarding
 • he|she|it had been stewarding
 • we had been stewarding
 • you had been stewarding
 • they had been stewarding

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола steward в бъдещите времена

Future

 • I will steward
 • you will steward
 • he|she|it will steward
 • we will steward
 • you will steward
 • they will steward

Future continuous

 • I will be stewarding
 • you will be stewarding
 • he|she|it will be stewarding
 • we will be stewarding
 • you will be stewarding
 • they will be stewarding

Future perfect

 • I will have stewarded
 • you will have stewarded
 • he|she|it will have stewarded
 • we will have stewarded
 • you will have stewarded
 • they will have stewarded

Future perfect continuous

 • I will have been stewarding
 • you will have been stewarding
 • he|she|it will have been stewarding
 • we will have been stewarding
 • you will have been stewarding
 • they will have been stewarding

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to steward

Present participle

 • stewarding

Past participle

 • stewarded

Perfect Participle

 • having stewarded

Повелителното наклонение на английски за глагола to steward

Imperative

 • steward
 • let's steward
 • steward

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: butt disincentivise retroject rove spy stereochrome stew stick stigmatise superstruct unbelt