Спрягане на глагола sprint на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола sprint на английски.

Спрежение на глагола sprint в сегашни времена

Present Tense

 • I sprint
 • you sprint
 • he|she|it sprints
 • we sprint
 • you sprint
 • they sprint

Present Continuous

 • I am sprinting
 • you are sprinting
 • he|she|it is sprinting
 • we are sprinting
 • you are sprinting
 • they are sprinting

Present Perfect

 • I have sprinted
 • you have sprinted
 • he|she|it has sprinted
 • we have sprinted
 • you have sprinted
 • they have sprinted

Present Perfect Continuous

 • I have been sprinting
 • you have been sprinting
 • he|she|it has been sprinting
 • we have been sprinting
 • you have been sprinting
 • they have been sprinting

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола sprint в минали времена

Simple past

 • I sprinted
 • you sprinted
 • he|she|it sprinted
 • we sprinted
 • you sprinted
 • they sprinted

Past continuous

 • I was sprinting
 • you were sprinting
 • he|she|it was sprinting
 • we were sprinting
 • you were sprinting
 • they were sprinting

Past perfect

 • I had sprinted
 • you had sprinted
 • he|she|it had sprinted
 • we had sprinted
 • you had sprinted
 • they had sprinted

Past perfect continuous

 • I had been sprinting
 • you had been sprinting
 • he|she|it had been sprinting
 • we had been sprinting
 • you had been sprinting
 • they had been sprinting

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола sprint в бъдещите времена

Future

 • I will sprint
 • you will sprint
 • he|she|it will sprint
 • we will sprint
 • you will sprint
 • they will sprint

Future continuous

 • I will be sprinting
 • you will be sprinting
 • he|she|it will be sprinting
 • we will be sprinting
 • you will be sprinting
 • they will be sprinting

Future perfect

 • I will have sprinted
 • you will have sprinted
 • he|she|it will have sprinted
 • we will have sprinted
 • you will have sprinted
 • they will have sprinted

Future perfect continuous

 • I will have been sprinting
 • you will have been sprinting
 • he|she|it will have been sprinting
 • we will have been sprinting
 • you will have been sprinting
 • they will have been sprinting

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to sprint

Present participle

 • sprinting

Past participle

 • sprinted

Perfect Participle

 • having sprinted

Повелителното наклонение на английски за глагола to sprint

Imperative

 • sprint
 • let's sprint
 • sprint

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: broadside disabuse reprocess rhapsodise spark spreadeagle sprinkle sprout sputter subdue trill yelp