Спрягане на глагола spindry на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола spindry на английски.

Спрежение на глагола spindry в сегашни времена

Present Tense

 • I spindry
 • you spindry
 • he|she|it spindries
 • we spindry
 • you spindry
 • they spindry

Present Continuous

 • I am spindrying
 • you are spindrying
 • he|she|it is spindrying
 • we are spindrying
 • you are spindrying
 • they are spindrying

Present Perfect

 • I have spindried
 • you have spindried
 • he|she|it has spindried
 • we have spindried
 • you have spindried
 • they have spindried

Present Perfect Continuous

 • I have been spindrying
 • you have been spindrying
 • he|she|it has been spindrying
 • we have been spindrying
 • you have been spindrying
 • they have been spindrying

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола spindry в минали времена

Simple past

 • I spindried
 • you spindried
 • he|she|it spindried
 • we spindried
 • you spindried
 • they spindried

Past continuous

 • I was spindrying
 • you were spindrying
 • he|she|it was spindrying
 • we were spindrying
 • you were spindrying
 • they were spindrying

Past perfect

 • I had spindried
 • you had spindried
 • he|she|it had spindried
 • we had spindried
 • you had spindried
 • they had spindried

Past perfect continuous

 • I had been spindrying
 • you had been spindrying
 • he|she|it had been spindrying
 • we had been spindrying
 • you had been spindrying
 • they had been spindrying

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола spindry в бъдещите времена

Future

 • I will spindry
 • you will spindry
 • he|she|it will spindry
 • we will spindry
 • you will spindry
 • they will spindry

Future continuous

 • I will be spindrying
 • you will be spindrying
 • he|she|it will be spindrying
 • we will be spindrying
 • you will be spindrying
 • they will be spindrying

Future perfect

 • I will have spindried
 • you will have spindried
 • he|she|it will have spindried
 • we will have spindried
 • you will have spindried
 • they will have spindried

Future perfect continuous

 • I will have been spindrying
 • you will have been spindrying
 • he|she|it will have been spindrying
 • we will have been spindrying
 • you will have been spindrying
 • they will have been spindrying

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to spindry

Present participle

 • spindrying

Past participle

 • spindried

Perfect Participle

 • having spindried

Повелителното наклонение на английски за глагола to spindry

Imperative

 • spindry
 • let's spindry
 • spindry

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: brag diagram rend retract softsoap spiflicate spindle spiral splat stray transistorize word