Спрягане на глагола spindle на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола spindle на английски.

Спрежение на глагола spindle в сегашни времена

Present Tense

 • I spindle
 • you spindle
 • he|she|it spindles
 • we spindle
 • you spindle
 • they spindle

Present Continuous

 • I am spindling
 • you are spindling
 • he|she|it is spindling
 • we are spindling
 • you are spindling
 • they are spindling

Present Perfect

 • I have spindled
 • you have spindled
 • he|she|it has spindled
 • we have spindled
 • you have spindled
 • they have spindled

Present Perfect Continuous

 • I have been spindling
 • you have been spindling
 • he|she|it has been spindling
 • we have been spindling
 • you have been spindling
 • they have been spindling

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола spindle в минали времена

Simple past

 • I spindled
 • you spindled
 • he|she|it spindled
 • we spindled
 • you spindled
 • they spindled

Past continuous

 • I was spindling
 • you were spindling
 • he|she|it was spindling
 • we were spindling
 • you were spindling
 • they were spindling

Past perfect

 • I had spindled
 • you had spindled
 • he|she|it had spindled
 • we had spindled
 • you had spindled
 • they had spindled

Past perfect continuous

 • I had been spindling
 • you had been spindling
 • he|she|it had been spindling
 • we had been spindling
 • you had been spindling
 • they had been spindling

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола spindle в бъдещите времена

Future

 • I will spindle
 • you will spindle
 • he|she|it will spindle
 • we will spindle
 • you will spindle
 • they will spindle

Future continuous

 • I will be spindling
 • you will be spindling
 • he|she|it will be spindling
 • we will be spindling
 • you will be spindling
 • they will be spindling

Future perfect

 • I will have spindled
 • you will have spindled
 • he|she|it will have spindled
 • we will have spindled
 • you will have spindled
 • they will have spindled

Future perfect continuous

 • I will have been spindling
 • you will have been spindling
 • he|she|it will have been spindling
 • we will have been spindling
 • you will have been spindling
 • they will have been spindling

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to spindle

Present participle

 • spindling

Past participle

 • spindled

Perfect Participle

 • having spindled

Повелителното наклонение на английски за глагола to spindle

Imperative

 • spindle
 • let's spindle
 • spindle

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: bracket diagnose rencounter retrace softshoe spiel spin-dry spindry splash straw transilluminate woosh