Спрягане на глагола sober на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола sober на английски.

Спрежение на глагола sober в сегашни времена

Present Tense

 • I sober
 • you sober
 • he|she|it sobers
 • we sober
 • you sober
 • they sober

Present Continuous

 • I am sobering
 • you are sobering
 • he|she|it is sobering
 • we are sobering
 • you are sobering
 • they are sobering

Present Perfect

 • I have sobered
 • you have sobered
 • he|she|it has sobered
 • we have sobered
 • you have sobered
 • they have sobered

Present Perfect Continuous

 • I have been sobering
 • you have been sobering
 • he|she|it has been sobering
 • we have been sobering
 • you have been sobering
 • they have been sobering

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола sober в минали времена

Simple past

 • I sobered
 • you sobered
 • he|she|it sobered
 • we sobered
 • you sobered
 • they sobered

Past continuous

 • I was sobering
 • you were sobering
 • he|she|it was sobering
 • we were sobering
 • you were sobering
 • they were sobering

Past perfect

 • I had sobered
 • you had sobered
 • he|she|it had sobered
 • we had sobered
 • you had sobered
 • they had sobered

Past perfect continuous

 • I had been sobering
 • you had been sobering
 • he|she|it had been sobering
 • we had been sobering
 • you had been sobering
 • they had been sobering

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола sober в бъдещите времена

Future

 • I will sober
 • you will sober
 • he|she|it will sober
 • we will sober
 • you will sober
 • they will sober

Future continuous

 • I will be sobering
 • you will be sobering
 • he|she|it will be sobering
 • we will be sobering
 • you will be sobering
 • they will be sobering

Future perfect

 • I will have sobered
 • you will have sobered
 • he|she|it will have sobered
 • we will have sobered
 • you will have sobered
 • they will have sobered

Future perfect continuous

 • I will have been sobering
 • you will have been sobering
 • he|she|it will have been sobering
 • we will have been sobering
 • you will have been sobering
 • they will have been sobering

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to sober

Present participle

 • sobering

Past participle

 • sobered

Perfect Participle

 • having sobered

Повелителното наклонение на английски за глагола to sober

Imperative

 • sober
 • let's sober
 • sober

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: bloat depreciate refuge repone slope snuffle sob socialise soft-soap stare tinplate wheeze