Спрягане на глагола slum на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола slum на английски.

Спрежение на глагола slum в сегашни времена

Present Tense

 • I slum
 • you slum
 • he|she|it slums
 • we slum
 • you slum
 • they slum

Present Continuous

 • I am slumming
 • you are slumming
 • he|she|it is slumming
 • we are slumming
 • you are slumming
 • they are slumming

Present Perfect

 • I have slummed
 • you have slummed
 • he|she|it has slummed
 • we have slummed
 • you have slummed
 • they have slummed

Present Perfect Continuous

 • I have been slumming
 • you have been slumming
 • he|she|it has been slumming
 • we have been slumming
 • you have been slumming
 • they have been slumming

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола slum в минали времена

Simple past

 • I slummed
 • you slummed
 • he|she|it slummed
 • we slummed
 • you slummed
 • they slummed

Past continuous

 • I was slumming
 • you were slumming
 • he|she|it was slumming
 • we were slumming
 • you were slumming
 • they were slumming

Past perfect

 • I had slummed
 • you had slummed
 • he|she|it had slummed
 • we had slummed
 • you had slummed
 • they had slummed

Past perfect continuous

 • I had been slumming
 • you had been slumming
 • he|she|it had been slumming
 • we had been slumming
 • you had been slumming
 • they had been slumming

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола slum в бъдещите времена

Future

 • I will slum
 • you will slum
 • he|she|it will slum
 • we will slum
 • you will slum
 • they will slum

Future continuous

 • I will be slumming
 • you will be slumming
 • he|she|it will be slumming
 • we will be slumming
 • you will be slumming
 • they will be slumming

Future perfect

 • I will have slummed
 • you will have slummed
 • he|she|it will have slummed
 • we will have slummed
 • you will have slummed
 • they will have slummed

Future perfect continuous

 • I will have been slumming
 • you will have been slumming
 • he|she|it will have been slumming
 • we will have been slumming
 • you will have been slumming
 • they will have been slumming

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to slum

Present participle

 • slumming

Past participle

 • slummed

Perfect Participle

 • having slummed

Повелителното наклонение на английски за глагола to slum

Imperative

 • slum
 • let's slum
 • slum

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: bifurcate demerge recriminate relieve ski-jump slouch sluice slumber smash spouse testdrive wanton