Спрягане на глагола skyrocket на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола skyrocket на английски.

Спрежение на глагола skyrocket в сегашни времена

Present Tense

 • I skyrocket
 • you skyrocket
 • he|she|it skyrockets
 • we skyrocket
 • you skyrocket
 • they skyrocket

Present Continuous

 • I am skyrocketing
 • you are skyrocketing
 • he|she|it is skyrocketing
 • we are skyrocketing
 • you are skyrocketing
 • they are skyrocketing

Present Perfect

 • I have skyrocketed
 • you have skyrocketed
 • he|she|it has skyrocketed
 • we have skyrocketed
 • you have skyrocketed
 • they have skyrocketed

Present Perfect Continuous

 • I have been skyrocketing
 • you have been skyrocketing
 • he|she|it has been skyrocketing
 • we have been skyrocketing
 • you have been skyrocketing
 • they have been skyrocketing

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола skyrocket в минали времена

Simple past

 • I skyrocketed
 • you skyrocketed
 • he|she|it skyrocketed
 • we skyrocketed
 • you skyrocketed
 • they skyrocketed

Past continuous

 • I was skyrocketing
 • you were skyrocketing
 • he|she|it was skyrocketing
 • we were skyrocketing
 • you were skyrocketing
 • they were skyrocketing

Past perfect

 • I had skyrocketed
 • you had skyrocketed
 • he|she|it had skyrocketed
 • we had skyrocketed
 • you had skyrocketed
 • they had skyrocketed

Past perfect continuous

 • I had been skyrocketing
 • you had been skyrocketing
 • he|she|it had been skyrocketing
 • we had been skyrocketing
 • you had been skyrocketing
 • they had been skyrocketing

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола skyrocket в бъдещите времена

Future

 • I will skyrocket
 • you will skyrocket
 • he|she|it will skyrocket
 • we will skyrocket
 • you will skyrocket
 • they will skyrocket

Future continuous

 • I will be skyrocketing
 • you will be skyrocketing
 • he|she|it will be skyrocketing
 • we will be skyrocketing
 • you will be skyrocketing
 • they will be skyrocketing

Future perfect

 • I will have skyrocketed
 • you will have skyrocketed
 • he|she|it will have skyrocketed
 • we will have skyrocketed
 • you will have skyrocketed
 • they will have skyrocketed

Future perfect continuous

 • I will have been skyrocketing
 • you will have been skyrocketing
 • he|she|it will have been skyrocketing
 • we will have been skyrocketing
 • you will have been skyrocketing
 • they will have been skyrocketing

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to skyrocket

Present participle

 • skyrocketing

Past participle

 • skyrocketed

Perfect Participle

 • having skyrocketed

Повелителното наклонение на английски за глагола to skyrocket

Imperative

 • skyrocket
 • let's skyrocket
 • skyrocket

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: belly-laugh deflate reassign refund sidle skulk skylark slab slander specialise tauten vivisect