Спрягане на глагола skirl на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола skirl на английски.

Спрежение на глагола skirl в сегашни времена

Present Tense

 • I skirl
 • you skirl
 • he|she|it skirls
 • we skirl
 • you skirl
 • they skirl

Present Continuous

 • I am skirling
 • you are skirling
 • he|she|it is skirling
 • we are skirling
 • you are skirling
 • they are skirling

Present Perfect

 • I have skirled
 • you have skirled
 • he|she|it has skirled
 • we have skirled
 • you have skirled
 • they have skirled

Present Perfect Continuous

 • I have been skirling
 • you have been skirling
 • he|she|it has been skirling
 • we have been skirling
 • you have been skirling
 • they have been skirling

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола skirl в минали времена

Simple past

 • I skirled
 • you skirled
 • he|she|it skirled
 • we skirled
 • you skirled
 • they skirled

Past continuous

 • I was skirling
 • you were skirling
 • he|she|it was skirling
 • we were skirling
 • you were skirling
 • they were skirling

Past perfect

 • I had skirled
 • you had skirled
 • he|she|it had skirled
 • we had skirled
 • you had skirled
 • they had skirled

Past perfect continuous

 • I had been skirling
 • you had been skirling
 • he|she|it had been skirling
 • we had been skirling
 • you had been skirling
 • they had been skirling

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола skirl в бъдещите времена

Future

 • I will skirl
 • you will skirl
 • he|she|it will skirl
 • we will skirl
 • you will skirl
 • they will skirl

Future continuous

 • I will be skirling
 • you will be skirling
 • he|she|it will be skirling
 • we will be skirling
 • you will be skirling
 • they will be skirling

Future perfect

 • I will have skirled
 • you will have skirled
 • he|she|it will have skirled
 • we will have skirled
 • you will have skirled
 • they will have skirled

Future perfect continuous

 • I will have been skirling
 • you will have been skirling
 • he|she|it will have been skirling
 • we will have been skirling
 • you will have been skirling
 • they will have been skirling

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to skirl

Present participle

 • skirling

Past participle

 • skirled

Perfect Participle

 • having skirled

Повелителното наклонение на английски за глагола to skirl

Imperative

 • skirl
 • let's skirl
 • skirl

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: behave deepsix reap reflect shuttle skim skipper skirmish sky spancel target visa