Спрягане на глагола skateboard на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола skateboard на английски.

Спрежение на глагола skateboard в сегашни времена

Present Tense

 • I skateboard
 • you skateboard
 • he|she|it skateboards
 • we skateboard
 • you skateboard
 • they skateboard

Present Continuous

 • I am skateboarding
 • you are skateboarding
 • he|she|it is skateboarding
 • we are skateboarding
 • you are skateboarding
 • they are skateboarding

Present Perfect

 • I have skateboarded
 • you have skateboarded
 • he|she|it has skateboarded
 • we have skateboarded
 • you have skateboarded
 • they have skateboarded

Present Perfect Continuous

 • I have been skateboarding
 • you have been skateboarding
 • he|she|it has been skateboarding
 • we have been skateboarding
 • you have been skateboarding
 • they have been skateboarding

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола skateboard в минали времена

Simple past

 • I skateboarded
 • you skateboarded
 • he|she|it skateboarded
 • we skateboarded
 • you skateboarded
 • they skateboarded

Past continuous

 • I was skateboarding
 • you were skateboarding
 • he|she|it was skateboarding
 • we were skateboarding
 • you were skateboarding
 • they were skateboarding

Past perfect

 • I had skateboarded
 • you had skateboarded
 • he|she|it had skateboarded
 • we had skateboarded
 • you had skateboarded
 • they had skateboarded

Past perfect continuous

 • I had been skateboarding
 • you had been skateboarding
 • he|she|it had been skateboarding
 • we had been skateboarding
 • you had been skateboarding
 • they had been skateboarding

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола skateboard в бъдещите времена

Future

 • I will skateboard
 • you will skateboard
 • he|she|it will skateboard
 • we will skateboard
 • you will skateboard
 • they will skateboard

Future continuous

 • I will be skateboarding
 • you will be skateboarding
 • he|she|it will be skateboarding
 • we will be skateboarding
 • you will be skateboarding
 • they will be skateboarding

Future perfect

 • I will have skateboarded
 • you will have skateboarded
 • he|she|it will have skateboarded
 • we will have skateboarded
 • you will have skateboarded
 • they will have skateboarded

Future perfect continuous

 • I will have been skateboarding
 • you will have been skateboarding
 • he|she|it will have been skateboarding
 • we will have been skateboarding
 • you will have been skateboarding
 • they will have been skateboarding

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to skateboard

Present participle

 • skateboarding

Past participle

 • skateboarded

Perfect Participle

 • having skateboarded

Повелителното наклонение на английски за глагола to skateboard

Imperative

 • skateboard
 • let's skateboard
 • skateboard

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: bedizen decree re-sort reemphasize shriek site skate skedaddle skewer sorn tallow vesiculate