Спрягане на глагола sieve на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола sieve на английски.

Спрежение на глагола sieve в сегашни времена

Present Tense

 • I sieve
 • you sieve
 • he|she|it sieves
 • we sieve
 • you sieve
 • they sieve

Present Continuous

 • I am sieving
 • you are sieving
 • he|she|it is sieving
 • we are sieving
 • you are sieving
 • they are sieving

Present Perfect

 • I have sieved
 • you have sieved
 • he|she|it has sieved
 • we have sieved
 • you have sieved
 • they have sieved

Present Perfect Continuous

 • I have been sieving
 • you have been sieving
 • he|she|it has been sieving
 • we have been sieving
 • you have been sieving
 • they have been sieving

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола sieve в минали времена

Simple past

 • I sieved
 • you sieved
 • he|she|it sieved
 • we sieved
 • you sieved
 • they sieved

Past continuous

 • I was sieving
 • you were sieving
 • he|she|it was sieving
 • we were sieving
 • you were sieving
 • they were sieving

Past perfect

 • I had sieved
 • you had sieved
 • he|she|it had sieved
 • we had sieved
 • you had sieved
 • they had sieved

Past perfect continuous

 • I had been sieving
 • you had been sieving
 • he|she|it had been sieving
 • we had been sieving
 • you had been sieving
 • they had been sieving

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола sieve в бъдещите времена

Future

 • I will sieve
 • you will sieve
 • he|she|it will sieve
 • we will sieve
 • you will sieve
 • they will sieve

Future continuous

 • I will be sieving
 • you will be sieving
 • he|she|it will be sieving
 • we will be sieving
 • you will be sieving
 • they will be sieving

Future perfect

 • I will have sieved
 • you will have sieved
 • he|she|it will have sieved
 • we will have sieved
 • you will have sieved
 • they will have sieved

Future perfect continuous

 • I will have been sieving
 • you will have been sieving
 • he|she|it will have been sieving
 • we will have been sieving
 • you will have been sieving
 • they will have been sieving

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to sieve

Present participle

 • sieving

Past participle

 • sieved

Perfect Participle

 • having sieved

Повелителното наклонение на английски за глагола to sieve

Imperative

 • sieve
 • let's sieve
 • sieve

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: barter decamp rasp reconvene shilly-shally sideline siege sift signet snug swizzle validate