Спрягане на глагола sideslip на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола sideslip на английски.

Спрежение на глагола sideslip в сегашни времена

Present Tense

 • I sideslip
 • you sideslip
 • he|she|it sideslips
 • we sideslip
 • you sideslip
 • they sideslip

Present Continuous

 • I am sideslipping
 • you are sideslipping
 • he|she|it is sideslipping
 • we are sideslipping
 • you are sideslipping
 • they are sideslipping

Present Perfect

 • I have sideslipped
 • you have sideslipped
 • he|she|it has sideslipped
 • we have sideslipped
 • you have sideslipped
 • they have sideslipped

Present Perfect Continuous

 • I have been sideslipping
 • you have been sideslipping
 • he|she|it has been sideslipping
 • we have been sideslipping
 • you have been sideslipping
 • they have been sideslipping

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола sideslip в минали времена

Simple past

 • I sideslipped
 • you sideslipped
 • he|she|it sideslipped
 • we sideslipped
 • you sideslipped
 • they sideslipped

Past continuous

 • I was sideslipping
 • you were sideslipping
 • he|she|it was sideslipping
 • we were sideslipping
 • you were sideslipping
 • they were sideslipping

Past perfect

 • I had sideslipped
 • you had sideslipped
 • he|she|it had sideslipped
 • we had sideslipped
 • you had sideslipped
 • they had sideslipped

Past perfect continuous

 • I had been sideslipping
 • you had been sideslipping
 • he|she|it had been sideslipping
 • we had been sideslipping
 • you had been sideslipping
 • they had been sideslipping

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола sideslip в бъдещите времена

Future

 • I will sideslip
 • you will sideslip
 • he|she|it will sideslip
 • we will sideslip
 • you will sideslip
 • they will sideslip

Future continuous

 • I will be sideslipping
 • you will be sideslipping
 • he|she|it will be sideslipping
 • we will be sideslipping
 • you will be sideslipping
 • they will be sideslipping

Future perfect

 • I will have sideslipped
 • you will have sideslipped
 • he|she|it will have sideslipped
 • we will have sideslipped
 • you will have sideslipped
 • they will have sideslipped

Future perfect continuous

 • I will have been sideslipping
 • you will have been sideslipping
 • he|she|it will have been sideslipping
 • we will have been sideslipping
 • you will have been sideslipping
 • they will have been sideslipping

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to sideslip

Present participle

 • sideslipping

Past participle

 • sideslipped

Perfect Participle

 • having sideslipped

Повелителното наклонение на английски за глагола to sideslip

Imperative

 • sideslip
 • let's sideslip
 • sideslip

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: barnstorm debunk rant reconnect shepherd sick sideline sidestep sight-read snowball swipe vacation