Спрягане на глагола shave на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола shave на английски.

Спрежение на глагола shave в сегашни времена

Present Tense

 • I shave
 • you shave
 • he|she|it shaves
 • we shave
 • you shave
 • they shave

Present Continuous

 • I am shaving
 • you are shaving
 • he|she|it is shaving
 • we are shaving
 • you are shaving
 • they are shaving

Present Perfect

 • I have shaved/shaven
 • you have shaved/shaven
 • he|she|it has shaved/shaven
 • we have shaved/shaven
 • you have shaved/shaven
 • they have shaved/shaven

Present Perfect Continuous

 • I have been shaving
 • you have been shaving
 • he|she|it has been shaving
 • we have been shaving
 • you have been shaving
 • they have been shaving

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола shave в минали времена

Simple past

 • I shaved
 • you shaved
 • he|she|it shaved
 • we shaved
 • you shaved
 • they shaved

Past continuous

 • I was shaving
 • you were shaving
 • he|she|it was shaving
 • we were shaving
 • you were shaving
 • they were shaving

Past perfect

 • I had shaved/shaven
 • you had shaved/shaven
 • he|she|it had shaved/shaven
 • we had shaved/shaven
 • you had shaved/shaven
 • they had shaved/shaven

Past perfect continuous

 • I had been shaving
 • you had been shaving
 • he|she|it had been shaving
 • we had been shaving
 • you had been shaving
 • they had been shaving

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола shave в бъдещите времена

Future

 • I will shave
 • you will shave
 • he|she|it will shave
 • we will shave
 • you will shave
 • they will shave

Future continuous

 • I will be shaving
 • you will be shaving
 • he|she|it will be shaving
 • we will be shaving
 • you will be shaving
 • they will be shaving

Future perfect

 • I will have shaved/shaven
 • you will have shaved/shaven
 • he|she|it will have shaved/shaven
 • we will have shaved/shaven
 • you will have shaved/shaven
 • they will have shaved/shaven

Future perfect continuous

 • I will have been shaving
 • you will have been shaving
 • he|she|it will have been shaving
 • we will have been shaving
 • you will have been shaving
 • they will have been shaving

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to shave

Present participle

 • shaving

Past participle

 • shaved/shaven

Perfect Participle

 • having shaved/shaven

Повелителното наклонение на английски за глагола to shave

Imperative

 • shave
 • let's shave
 • shave

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: authenticate cub purvey re-enact sectionalize shape shatter sheaf shellac sleepwalk sum unquote