Спрягане на глагола shape на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола shape на английски.

Спрежение на глагола shape в сегашни времена

Present Tense

 • I shape
 • you shape
 • he|she|it shapes
 • we shape
 • you shape
 • they shape

Present Continuous

 • I am shaping
 • you are shaping
 • he|she|it is shaping
 • we are shaping
 • you are shaping
 • they are shaping

Present Perfect

 • I have shaped
 • you have shaped
 • he|she|it has shaped
 • we have shaped
 • you have shaped
 • they have shaped

Present Perfect Continuous

 • I have been shaping
 • you have been shaping
 • he|she|it has been shaping
 • we have been shaping
 • you have been shaping
 • they have been shaping

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола shape в минали времена

Simple past

 • I shaped
 • you shaped
 • he|she|it shaped
 • we shaped
 • you shaped
 • they shaped

Past continuous

 • I was shaping
 • you were shaping
 • he|she|it was shaping
 • we were shaping
 • you were shaping
 • they were shaping

Past perfect

 • I had shaped
 • you had shaped
 • he|she|it had shaped
 • we had shaped
 • you had shaped
 • they had shaped

Past perfect continuous

 • I had been shaping
 • you had been shaping
 • he|she|it had been shaping
 • we had been shaping
 • you had been shaping
 • they had been shaping

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола shape в бъдещите времена

Future

 • I will shape
 • you will shape
 • he|she|it will shape
 • we will shape
 • you will shape
 • they will shape

Future continuous

 • I will be shaping
 • you will be shaping
 • he|she|it will be shaping
 • we will be shaping
 • you will be shaping
 • they will be shaping

Future perfect

 • I will have shaped
 • you will have shaped
 • he|she|it will have shaped
 • we will have shaped
 • you will have shaped
 • they will have shaped

Future perfect continuous

 • I will have been shaping
 • you will have been shaping
 • he|she|it will have been shaping
 • we will have been shaping
 • you will have been shaping
 • they will have been shaping

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to shape

Present participle

 • shaping

Past participle

 • shaped

Perfect Participle

 • having shaped

Повелителното наклонение на английски за глагола to shape

Imperative

 • shape
 • let's shape
 • shape

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: audit crusade purl re-cover seclude shalt shank share sheath slaver sulk unnerve