Спрягане на глагола set на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола set на английски.

Спрежение на глагола set в сегашни времена

Present Tense

 • I set
 • you set
 • he|she|it sets
 • we set
 • you set
 • they set

Present Continuous

 • I am setting
 • you are setting
 • he|she|it is setting
 • we are setting
 • you are setting
 • they are setting

Present Perfect

 • I have set
 • you have set
 • he|she|it has set
 • we have set
 • you have set
 • they have set

Present Perfect Continuous

 • I have been setting
 • you have been setting
 • he|she|it has been setting
 • we have been setting
 • you have been setting
 • they have been setting

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола set в минали времена

Simple past

 • I set
 • you set
 • he|she|it set
 • we set
 • you set
 • they set

Past continuous

 • I was setting
 • you were setting
 • he|she|it was setting
 • we were setting
 • you were setting
 • they were setting

Past perfect

 • I had set
 • you had set
 • he|she|it had set
 • we had set
 • you had set
 • they had set

Past perfect continuous

 • I had been setting
 • you had been setting
 • he|she|it had been setting
 • we had been setting
 • you had been setting
 • they had been setting

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола set в бъдещите времена

Future

 • I will set
 • you will set
 • he|she|it will set
 • we will set
 • you will set
 • they will set

Future continuous

 • I will be setting
 • you will be setting
 • he|she|it will be setting
 • we will be setting
 • you will be setting
 • they will be setting

Future perfect

 • I will have set
 • you will have set
 • he|she|it will have set
 • we will have set
 • you will have set
 • they will have set

Future perfect continuous

 • I will have been setting
 • you will have been setting
 • he|she|it will have been setting
 • we will have been setting
 • you will have been setting
 • they will have been setting

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to set

Present participle

 • setting

Past participle

 • set

Perfect Participle

 • having set

Повелителното наклонение на английски за глагола to set

Imperative

 • set
 • let's set
 • set

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: assure crosscheck pug rasterize scrutinize serialise service settle shackle skunk subtitle unionize