Спрягане на глагола sentence на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола sentence на английски.

Спрежение на глагола sentence в сегашни времена

Present Tense

 • I sentence
 • you sentence
 • he|she|it sentences
 • we sentence
 • you sentence
 • they sentence

Present Continuous

 • I am sentencing
 • you are sentencing
 • he|she|it is sentencing
 • we are sentencing
 • you are sentencing
 • they are sentencing

Present Perfect

 • I have sentenced
 • you have sentenced
 • he|she|it has sentenced
 • we have sentenced
 • you have sentenced
 • they have sentenced

Present Perfect Continuous

 • I have been sentencing
 • you have been sentencing
 • he|she|it has been sentencing
 • we have been sentencing
 • you have been sentencing
 • they have been sentencing

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола sentence в минали времена

Simple past

 • I sentenced
 • you sentenced
 • he|she|it sentenced
 • we sentenced
 • you sentenced
 • they sentenced

Past continuous

 • I was sentencing
 • you were sentencing
 • he|she|it was sentencing
 • we were sentencing
 • you were sentencing
 • they were sentencing

Past perfect

 • I had sentenced
 • you had sentenced
 • he|she|it had sentenced
 • we had sentenced
 • you had sentenced
 • they had sentenced

Past perfect continuous

 • I had been sentencing
 • you had been sentencing
 • he|she|it had been sentencing
 • we had been sentencing
 • you had been sentencing
 • they had been sentencing

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола sentence в бъдещите времена

Future

 • I will sentence
 • you will sentence
 • he|she|it will sentence
 • we will sentence
 • you will sentence
 • they will sentence

Future continuous

 • I will be sentencing
 • you will be sentencing
 • he|she|it will be sentencing
 • we will be sentencing
 • you will be sentencing
 • they will be sentencing

Future perfect

 • I will have sentenced
 • you will have sentenced
 • he|she|it will have sentenced
 • we will have sentenced
 • you will have sentenced
 • they will have sentenced

Future perfect continuous

 • I will have been sentencing
 • you will have been sentencing
 • he|she|it will have been sentencing
 • we will have been sentencing
 • you will have been sentencing
 • they will have been sentencing

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to sentence

Present participle

 • sentencing

Past participle

 • sentenced

Perfect Participle

 • having sentenced

Повелителното наклонение на английски за глагола to sentence

Imperative

 • sentence
 • let's sentence
 • sentence

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: aspire crochet provide ramify scribe semaphore sensitize sentimentalise sere ski subordinate unfold