Спрягане на глагола scare на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола scare на английски.

Спрежение на глагола scare в сегашни времена

Present Tense

 • I scare
 • you scare
 • he|she|it scares
 • we scare
 • you scare
 • they scare

Present Continuous

 • I am scaring
 • you are scaring
 • he|she|it is scaring
 • we are scaring
 • you are scaring
 • they are scaring

Present Perfect

 • I have scared
 • you have scared
 • he|she|it has scared
 • we have scared
 • you have scared
 • they have scared

Present Perfect Continuous

 • I have been scaring
 • you have been scaring
 • he|she|it has been scaring
 • we have been scaring
 • you have been scaring
 • they have been scaring

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола scare в минали времена

Simple past

 • I scared
 • you scared
 • he|she|it scared
 • we scared
 • you scared
 • they scared

Past continuous

 • I was scaring
 • you were scaring
 • he|she|it was scaring
 • we were scaring
 • you were scaring
 • they were scaring

Past perfect

 • I had scared
 • you had scared
 • he|she|it had scared
 • we had scared
 • you had scared
 • they had scared

Past perfect continuous

 • I had been scaring
 • you had been scaring
 • he|she|it had been scaring
 • we had been scaring
 • you had been scaring
 • they had been scaring

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола scare в бъдещите времена

Future

 • I will scare
 • you will scare
 • he|she|it will scare
 • we will scare
 • you will scare
 • they will scare

Future continuous

 • I will be scaring
 • you will be scaring
 • he|she|it will be scaring
 • we will be scaring
 • you will be scaring
 • they will be scaring

Future perfect

 • I will have scared
 • you will have scared
 • he|she|it will have scared
 • we will have scared
 • you will have scared
 • they will have scared

Future perfect continuous

 • I will have been scaring
 • you will have been scaring
 • he|she|it will have been scaring
 • we will have been scaring
 • you will have been scaring
 • they will have been scaring

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to scare

Present participle

 • scaring

Past participle

 • scared

Perfect Participle

 • having scared

Повелителното наклонение на английски за глагола to scare

Imperative

 • scare
 • let's scare
 • scare

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: altercate cope prejudice protuberate rummage scandal scar scarf scent shimmy sterilise tub